Kruh přátel českého jazyka - ​Podzimní běh 2019

Kruh přátel českého jazyka - ​Podzimní běh 2019
Datum konání: 9. 10. 2019
Anna Christou (Jazyková škola hlavního města Prahy) – Irena Vaňková (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK):
Mateřská láska, mateřský jazyk, matka vlast, Matka Boží, krkavčí matka. Už těchto několik kolokací signalizuje bohatý konotační potenciál lexému matka i fakt, že poukazuje k významným (intimním, a přitom společensky sdíleným) hodnotám. (...) Sledován bude nejprve s ohledem na své konvencionalizované aspekty (srov. frazeologii a další jazyková data a též folklorní materiál) a pak i se zřetelem k mnohem širšímu významovému potenciálu, který se aktivizuje při kreativním užití jazyka (zejména v poezii).
Kruh přátel českého jazyka upřímně zve všechny své příznivce i nové zájemce o problémy a taje českého jazyka na přednášky podzimního běhu roku 2019.
Kdy: 9. října 2019 od 18:00
Kde: posluchárna č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Pro bližší informace o KPČJ můžete kontaktovat předsedu kolegia doc. Roberta Adama (e-mail).


 

Začátek akce: 09.10 2019
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).