ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ (En/Cz)

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ (En/Cz)
Datum konání: 3. 11. 2019
Neděle 3. 11. 2019, 9.30 – 16.00
Lektoři Lenka Sternal a Martin Mikolajek mají dlouholeté zkušenosti z oblasti překladu textů zaměřených na účetnictví a audit. V prakticky orientovaném semináři seznámí účastníky s účetními rámci a souvisejícími právními předpisy, s terminologickými zdroji v ČR i v zahraničí a v neposlední řadě také s nezbytnými kolokacemi. Důraz bude kladen na vyjasnění rozdílů mezi zdánlívě synonymními pojmy a na praktické procvičení probrané problematiky v překladových cvičeních. Pro členy JTP platí zvláštní cena 1500,- Kč + DPH. Přihlásit se můžete zde: https://www.belisha.cz/2019/04/ucetnictvi-v-anglictine/.

Začátek akce: 03.11 2019
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).