XVII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

XVII. medzinárodná konferencia   Odborná komunikácia v zjednotenej Európe
Datum konání: 17. 10. 2019


Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky FF UMB,

Jednota  tlmočníkov a prekladateľov Praha

17. – 18. októbra 2019
Banská Bystrica

Prihlášky do 25. 9. 2019!Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu
 
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,
 
ktorá sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu.

            Cieľom konferencie je pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa teoretickými aj praktickými aspektmi odbornej komunikácie vo viacjazyčnej spoločnosti. Konferencia je zameraná na nasledovné vecné okruhy profesionálnej komunikácie:

  
  • preklad právnych textov,

  • jazyk odbornej komunikácie (charakteristika jazykových osobitostí odborného jazykového štýlu),

  • terminológia a terminografia (tvorba a využívanie terminologických elektronických slovníkov a terminologických databáz),

  • translatologické aspekty odborného textu a odbornej komunikácie.


(Další podrobnosti a přihláška v příloze)


Začátek akce: 17.10 2019
Konec akce: 18.10 2019
Informacia-o-konferencii-2019-(2).doc -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).