Kurz Digitální technologie v překladatelské praxi

Kurz Digitální technologie v překladatelské praxi
Datum konání: 6. 4. 2020

Kurz 

Digitální technologie
v překladatelské praxi 

OLOMOUC

 
Čas a místo konání: pondělí 6. dubna 2020 od 9 do 18 hodin, Umělecké centrum univerzity Palackého (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc
 
Přednášející: překladatelé Dagmar Heeg a Miroslav Pošta
 
Pořadatelé: Dagmar Heeg, Překladatelé Severu, Jednota tlumočníků a překladatelů, TranslatoBlog, Tváře překladu
 
Cíl kurzu: Překladatelům, kteří chtějí digitální technologie zahrnout do své překladatelské praxe, poskytneme jasné a přehledné informace o tom, jaké nástroje existují, co od nich mohou očekávat a kolik který stojí. Kolegům, kteří k technologiím nemají příliš vřelý vztah, pomůžeme zbavit se mýtů, předsudků a mylných představ a ujasnit si, zda by pro ně mohl být některý z nástrojů užitečný a zda se jim případná finanční investice vrátí (některé prezentované nástroje jsou zdarma). Překladatelé, kteří již s některými technologiemi občas pracují, si mohou během kurzu své znalosti prohloubit. 

Upozorňujeme, že některé nástroje, o nichž se bude mluvit, jsou určené pouze pro operační systém Windows a nejsou kompatibilní s Macem a Linuxem.

Forma kurzu:  Kurz se bude věnovat možnostem uplatnění nejrůznějších digitálních nástrojů při komerčním i literárním překladu. Seznámíte se s překladovým softwarem, jeho paralelním dvojjazyčným prostředím, překladovou pamětí, elektronickými glosáři, zjistíte, jak si vytvořit vlastní překladovou paměť, dále se dozvíte užitečné informace o nástrojích Českého národního korpusu, zmíníme současný stav strojového překladu a na řadu přijde mj. i ukázka diktovacího programu. Všechny nástroje představíme z hlediska překladatelské praxe a dozvíte se také, kde si pořídit jejich demoverze na vyzkoušení a na kolik by vás přišlo zakoupení licencí. Kurzem vás provedou překladatelé Dagmar Heeg (blok o překladovém softwaru a strojovém překladu) a Miroslav Pošta (blok o Českém národním korpusu a blok o práci s vlastním korpusem a vytvoření překladové paměti). 
 
Program:
1. blok (90 minut, Dagmar Heeg): Počítačem podporovaný překlad (CAT) a jeho funkce
Obsah: názorná ukázka použití nástroje SDL Trados Studio 2019 při repetitivním (komerčním) a nerepetitivním (literárním) překladu.
2. blok (90 minut, Dagmar Heeg): Alignment, terminologická databáze, našeptávání a strojový překlad
Obsah: Vysvětlení pojmů CAT, TM (translation memory), MT (machine translation), ukázka alignmentu, užití terminologické databanky a našeptávání, představení nástrojů, které jsou na trhu dostupné, a jejich pořizovacích cen.
3. blok (90 minut, Miroslav Pošta): Český národní korpus
Obsah: Nástroje Českého národního korpusu v každodenním použití při práci překladatele (paralelní korpus InterCorp, databáze překladových ekvivalentů Treq, aplikace Slovo v kostce, aplikace SyD, korpusové rozhraní KonText).
4. blok (90 minut, Miroslav Pošta): Tvorba vlastního korpusu
Obsah: Tvorba a využití vlastního uživatelského korpusu pomocí zarovnavačů, korpusových manažerů a nástrojů pro prohlížení překladových pamětí
5. blok (60 minut, Dagmar Heeg, Ladislav Daníček): Další užitečné nástroje
Obsah: Diktovací program NovaVoice (MegaWord) a digitální stopky (Toggl a aplikace v Tradosu).
 
Cena: Kurzovné činí 1200 Kč pro Překladatele Severu, členy Jednoty tlumočníků a překladatelů a pro studenty denního studia do 26 let, 2000 Kč pro ostatní účastníky. Vyšší cena kurzu než v Praze je dána vyššími náklady (nutnost pronájmu sálu), bude však vyvážena menším počtem účastníků (max. 30), díky čemuž bude více prostoru na dotazy a diskuzi.
 
Přihlášky:
Hlásit se lze přes digitální formulář nebo prostřednictvím e-mailu na adrese dagmar.heeg@email.cz
Do 18. března 2020 je možné se z kurzu odhlásit, a to e-mailovou zprávou na adresu dagmar.heeg@email.cz. Při řádném odhlášení do uvedeného data vám bude kurzovné v plné výši vráceno. Po 18. březnu se již odhlásit nelze a kurzovné se nevrací, je však možné, abyste za sebe v případě, že se na kurz nemůžete dostavit, vyslali náhradníka. 
 
Pokud se nepřihlásí minimálně 20 účastníků, kurz se konat nebude a kurzovné bude přihlášeným účastníkům vráceno v plné výši na bankovní účet, ze kterého platbu posílali. Kurzovné vám v plné výši vrátíme i v případě, že bude kurz zrušen ze strany pořadatele.
 

Začátek akce: 06.4 2020
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).