Bezplatné školení nových anglických a ukrajinských tlumočníků integračních kurzů "Vítejte v ČR"

Bezplatné školení nových anglických a ukrajinských tlumočníků integračních kurzů
Datum konání: 6. 10. 2017

Přihláška na bezplatné školení nových EN a UKR tlumočníků integračních kurzů "Vítejte v ČR" financovaných MV ČR ve dnech 6.­–8. 10. 2017

Vážení uchazeči o získání tlumočnického certifikátu v rámci projektu Vítejte v ČR,
v první řadě bychom vám rádi poděkovali za zájem o naše školení tlumočníků. V současné době potřebujeme rozšířit náš tlumočnický tým a to kvůli velkému nárůstu počtu pořádaných kurzů. Více o projektu Vítejte v ČR se můžete dozvědět na našem facebookovém profilu www.facebook.com/vitejtevcr a webu www.vitejtevcr.cz.

Kurzy Vítejte v ČR pro nově příchozí cizince z třetích zemí jsou financovány Ministerstvem vnitra a nezisková organizace Slovo 21 je nyní pořádá už pátým rokem. Kurzy v českém jazyce přednáší certifikovaní lektoři a naši vyškolení tlumočníci je následně konsekutivně tlumočí do jednoho z 8 pracovních jazyků. V rámci integračních kurzů se probírají následující témata: legislativa v oblasti pobytu cizinců, školství, zdravotnictví a zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zaměstnání a pracovně právní vztahy, podnikání a další (viz web kurzů).

Školení EN a UKR tlumočníků proběhne tentokrát ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů za účasti odborných školitelů z Ústavu translatologie FF UK. Adresa konání: K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (místnost 201 a 254). Je nutné se školení zúčastnit v plném rozsahu, tzn. tři celé dny ukončené praktickou zkouškou. Studentům translatologie bude účast na tomto školení uznána jako povinná tlumočnická praxe.

POZOR! Pro účast na bezplatném školení tlumočníků musíte předložit alespoň jeden z následujících dokladů:
- Potvrzení o členství v profesní organizaci sdružující tlumočníky (např. JTP, KST, ASKOT apod.)
- Vysokoškolský diplom nebo potvrzení o studiu na vysoké škole v oboru translatologie.
- Profesní CV doložené souhrnným přehledem provedených tlumočnických úkonů a referencí.
- Jiné (nutno konzultovat s pořadateli).

Počet míst je omezený: 25 účastníků pro angličtinu a 15 pro ukrajinštinu.

Pokud máte zájem zúčastnit se třídenního školení tlumočníků anglického a ukrajinského jazyka v termínu 6.­–8. října 2017 a zároveň splňujete vstupní podmínky, vyplňte prosím formulář uvedený níže a my vás budeme během září kontaktovat ohledně dalšího postupu. K získání certifikátu je nutné se zúčastnit všech tří dnů školení v plném rozsahu, složit závěrečnou zkoušku a získat doporučení odborného školitele.

Těšíme se na budoucí spolupráci v rámci projektu Vítejte v ČR. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Filip Davydov
Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
tlumoceni@vitejtevcr.cz
 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ ZDE:

https://goo.gl/forms/TVAgL7OFtjwBY9Vw1


****************************************************

PÁTEK, 6. ŘÍJNA:
 
            * dopoledne - případné vstupní zkoušení vybraných uchazečů EN (David Mraček) a UKR (Jiřina    Dvořáková)
            * 12:00-12:20 úvodní slovo organizátorů (Slovo 21)
            * 12:20-13:00 přednáška _Tlumočnická etika a specifika tlumočení kurzů Vítejte v ČR (Petra Mračková Vavroušová)
            * 13:00-14:00 obědová přestávka
            * 14:00-16:00 seminář _Tlumočnický zápis (Petra Mračková Vavroušová)
            * 16:20-18:00 přednáška _Technika mluveného projevu a osobní image (Petra Mračková Vavroušová)
 
SOBOTA, 7. ŘÍJNA:
 
            * 10:00-10:10 prezentace JTP
            * 10:10-10:30 úvodní slovo organizátorů (Slovo 21)
            * 10:30-11:20 přednáška _Tlumočení v interkulturním prostředí (Jiří Kocourek)
            * 11:40-13:00 teoretická přednáška _Pobytová legislativa, Školství (společně)
            * 13:00-14:00 polední přestávka
            * 14:00-15:30 terminologický seminář _Pobytová legislativa, Školství (EN, UKR)
            * 15:50-18:00 tlumočení _Pobytová legislativa, Školství (EN, UKR)
 
NEDĚLE, 8. ŘÍJNA:
 
            * 9:00-10:30 teoretická přednáška_ Zaměstnání a podnikání (společně)
            * 10:40-11:30 teoretická přednáška _Zdravotnictví a sociální systém (společně)
            * 11:30-12:30 polední přestávka
            * 12:30-13:30 terminologický seminář _Zaměstnání a podnikání (EN, UKR)
            * 13:30-14:30 terminologický seminář_ Zdravotnictví a sociální systém (EN, UKR)
            * 14:40-15:30 terminologický seminář _Ostatní témata (EN, UKR)
            * 16:00-17:00 tlumočení _Zaměstnání a podnikání (EN, UKR)
            * 17:00-18:00 tlumočení _Zdravotnictví a sociální systém (EN, UKR)
 
 

Začátek akce: 06.10 2017
Konec akce: 08.10 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám