Česko-španělský terminologický seminář nejen pro soudní tlumočníky

Česko-španělský terminologický seminář nejen pro soudní tlumočníky
Datum konání: 2. 12. 2017
Témata:

Španělské trestní právo procesní
Subjekty a postup trestního řízení ve Španělsku
Terminologické ekvivalenty pojmů trestního řízení

Přednášejí:
Guillermo Moreno Jaureguizar, společník advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados v Madridu
PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D., odborná asistentka PF UK Praha


 Praha 1, Senovážné nám. 23, zasedací místnost č. 201

Více informací zde:
http://www.kstcr.cz/cz/akce/cesko-spanelsky-terminologicky-seminar-2


Začátek akce: 02.12 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám