JERONÝMOVY DNY 2017

JERONÝMOVY DNY 2017
Datum konání: 3. 11. 2017
Třiadvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími a vysokoškolskými pracovišti
{Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT}
{Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ)},
{Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR)},
{Obcí překladatelů (OP)},
{Ústavem translatologie FF UK v Praze}
a {Evropskou komisí}
se budou konat

v pátek 3. a sobotu 4. listopadu 2017

v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

Vstup zdarma - změna programu vyhrazena.

********************************

Předběžný program (podrobnosti programu a časy se ještě upravují)

PÁTEK 3. 11.

Blok Generálního ředitelství pro překlad (DGT)  Evropské komise

Co musí překladatel umět, aby se dnes i v budoucnu uplatnil na trhu?
 
Zahájení: Amalaine Diabová, Otto Pacholík, Vítězslav Zemánek (moderátor)
 
David Mraček (ÚTRL) – příspěvek ke kompetencím a dovednostem překladatele
 
Prof. Daniel Toudic, EMT Univerzita Rennes2, Francie – prezentace revidovaného seznamu překladatelských kompetencí pro síť EMT
(anglicky, simultánní tlumočení do češtiny)
 
Hana Jungová (ved. českého tlum. odd., DG SCIC) -  tlumočení pro Komisi a Radu – zaměření na dovednosti
 
Diskusní panel: Otto Pacholík, Hana Jungová, Tomáš Svoboda, Daniel Šebesta a zástupce soukromého sektoru
Panel se zaměří na vztah mezi různými potřebami zákazníků a dovednostmi překladatelů, vyučovanými na univerzitách

SOBOTA 4. 11.

Podrobný sobotní program najdete ZDE.

***************************

Program Jeronýmových dnů 2016 najdete zde:
http://old.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=5061

Začátek akce: 03.11 2017
Konec akce: 04.11 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám