Katolická mše v esperantu

Katolická mše v esperantu
Datum konání: 13. 9. 2017

V pražském kostele Svatý Pankrác se konají pravidelně jednou za čtvrt roku katolické mše v esperantu, které celebruje Prof. dr. Max Kašparů , katolický kněz byzanstkého ritu a forenzní psychiatr. Liturgie probíhá v esperantu s kázáním formou krátkého praktického podobenství vedoucího k zamyšlení, s překladem do češtiny nebo slovenštiny.

Nejbližší se bude konat ve středu 13. 9. od 17:00 hodin.

Zájemci i z řad neesperantistů jsou vítáni!


Začátek akce: 13.9 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám