Knížata Jaromír a Oldřich, aneb bratrskou nesvorností k jednotě státu, prof. Dr. Petr Charvát

Datum konání: 25. 9. 2017
Poté, co prvotní český stát překonal v době kolem roku tisíc závažnou vnitropolitickou krizi, vystřídali se na stolci přemyslovských vladařů dva bratři: Jaromír (1004-1012 a 1034-1035) a Oldřich (1012-1034). Za nejvýznamnější důsledky jejich politiky lze pokládat obnovení pražského panství nad Moravou, vyproštěnou z polské moci někdy kolem roku 1020 či 1030. Po nečekané Oldřichově smrti pak nastoupil k vládě jeho syn Břetislav (1034-1055), jeden z nejnadanějších státníků raných českých dějin. Jsa poučen bouřlivými osudy přemyslovského knížecího stolce, o nějž soupeřili jeho otec a strýc, a na rozdíl od nich bohatě obdařen potomstvem, postaral se Břetislav o jasný "kariérní řád" příslušníků přemyslovské dynastie vyhlášením tzv. stařešinského zákona, který stanovil zásadu vladařské posloupnosti podle dožitého věku uchazečů. Tak se zúročením neblahých zkušeností ze sporů o pražský knížecí stolec zrodila pevná pravidla nástupnictví k vládě v zemi a upevnila se základna raného přemyslovského státu. Přednáší: Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Vstupné Kč 150,-
Cafeidoskop od 19:30; Lazarská 8, Praha 2
Další program a rezervace ZDE.
 

Začátek akce: 25.9 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA (PRÁZDNINOVÁ):
Od 1. 7. do 3. 9. 2017 včetně funguje sekretariát JTP
pouze ve středu od 13 do 17 hod.
Do 30. 6. a od 4. 9. 2017:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám