Letní škola pro začínající překladatele

Letní škola pro začínající překladatele
Datum konání: 26. 8. 2017

Série tří praktických kurzů určená překladatelům, kteří chtějí zlepšit svou pozici na trhu jazykových služeb. Jednotlivé kurzy na sebe volně navazují a lze je zakoupit samostatně, nebo jako zvýhodněný balíček.

Business club
(jak na propagaci, stanovení ceny a networking)

Obsah kurzu:
– možnosti a způsoby propagace
– nejčastější chyby při prezentaci vlastních služeb
– specifika domácího a zahraničního trhu
– výhody networkingu
– „elevator sales pitch“ a proč by ho měl mít každý překladatel

Sylabus kurzu stahujte zde

Termín konání: 29. 7. 2017
Počet výukových jednotek: 8 × 45 minut
Místo konání: Praha

Peer review workshop
(hloubkové hodnocení překladu ve skupině)

Obsah kurzu:
– pracovní proces a zajištění kvality
– případová studie z oboru technického marketingu
– překlad textu (cca 350 slov)
– hloubkový rozbor vybraných textů
– zpětná vazba ve formě „peer review“

Sylabus kurzu stahujte zde

Termín konání: 12. 8. 2017
Počet výukových jednotek: 8 × 45 minut
Místo konání: Praha

Transcreation workshop
(praktické seznámení s kreativním překladem)

Obsah kurzu:
– základní principy transkreace
– porovnání překladu a transkreace z komerčního hlediska
– případové studie: kreativní úprava textů
– transkreace krátkého textu
– rozbor vybraných textů a zpětná vazba

Sylabus kurzu stahujte zde

Termín konání: 26. 8. 2017
Počet výukových jednotek: 8 × 45 minut
Místo konání: Praha

Cena jednoho kurzu: 1800 Kč vč. DPH
Cena za balíček 3 kurzů: 4800 Kč vč. DPH

Studenti, členové JTP a absolventi kurzů mun|def academy a Translator Incubator mohou využít slevu 5 % z ceny jednotlivých kurzů. Absolventi kurzů mun|def academy mohou využít slevu ve výši 100 Kč z ceny vstupného na školení Translator Incubator.


Začátek akce: 26.8 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA (PRÁZDNINOVÁ):
Od 1. 7. do 3. 9. 2017 včetně funguje sekretariát JTP
pouze ve středu od 13 do 17 hod.
Do 30. 6. a od 4. 9. 2017:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám