Nesrozumitelná, neslyšitelná a chybějící řeč ve filmu

Nesrozumitelná, neslyšitelná a chybějící řeč ve filmu
Datum konání: 22. 11. 2017
KRUH PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA zve zájemce o problémy a taje českého jazyka na přednášky podzimního běhu 2017: Petr Mareš (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha)
Když se díváme na hraný film, očekáváme, že postavy budou mluvit a že jejich slova uslyšíme (to odpovídá naší zkušenosti z reality) a že jim také budeme rozumět (významy promluv postav přispívají k našemu chápání obsahu jednotlivých scén a konstrukci smyslu díla). Filmy však ne vždy tato očekávání respektují. Někdy se musíme orientovat jen podle výrazové stránky řeči, ale k významům nemáme přístup. Někdy je nám odepřeno i vnímání řeči (vidíme jen pohybující se ústa). Konečně (i když ojediněle) dochází též k tomu, že jsou postavy řeči zbaveny a dorozumívají se např. gesty či tanečními pohyby. Přednáška bude věnována formální i funkční složce těchto postupů a nárokům, které jsou kladeny na diváckou interpretaci.
Kdy: 22.11.2017 v 18 hodin
Kde:  místnost č. 300 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

Začátek akce: 22.11 2017
PROGRAM-KPCJ-PODZIMNI-BEH-2017.pdf -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám