Obraz lingvistiky a lingvistů ve filmu

Obraz lingvistiky a lingvistů ve filmu
Datum konání: 6. 12. 2017
KRUH PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA zve zájemce o problémy a taje českého jazyka na přednášky podzimního běhu 2017: Eva Lehečková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha) – Jakub Jehlička
(Ústav obecné lingvistiky FF UK, Praha)
Na rozdíl od exaktních věd a jejich představitelů se lingvistika jako věda či postavy lingvistů ve filmech neobjevují tak často. Přesto je možné na základě filmového materiálu doložit stereotyp lingvisty, vyznačující se poměrně ustálenými rysy. Obraz lingvistiky jako takové se pak obvykle váže ke stereotypu lingvisty jakožto vědce solitéra (v kontrastu k „týmovým“ vědám, které provozují ženy a muži v bílých pláštích v laboratořích). V našem příspěvku se v úvodu nejprve zaměříme na to, jak se lingvistika a lingvisté konstruují v různých filmech 20. a 21. století. Hlavní analytickou pozornost však budeme věnovat loni uvedenému americkému snímku Příchozí (Arrival, rež. D. Villeneuve, 2016, 117 min.), který se mimo jiné odrazil ve veřejné debatě o tom, co vlastně lingvisté dělají. Vlastnosti a činnosti hlavní hrdinky v tomto snímku konfrontujeme jak s vymezeným filmovým stereotypem lingvisty, tak s reálným lingvistickým výzkumem.
Kdy: 6.12.2017 v 18 hodin
Kde:  místnost č. 300 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

Začátek akce: 06.12 2017
PROGRAM-KPCJ-PODZIMNI-BEH-2017.pdf -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám