Praktická cvičení pro tlumočníky znakového jazyka

Praktická cvičení pro tlumočníky znakového jazyka
Datum konání: 4. 9. 2017
Datum: 4. září - 20. listopadu 2017 (12 lekcí), pravidelně v pondělí
Čas: 18,00 - 19,30 hodin
Cena4 375 Kč*

* Pro řádné i přidružené členy Komory, i členy JTP a KST (vaše členství nám napište do poznámky), jsou samozřejmě připraveny slevy.

MístoK-Centrum, sídlo Jednoty tlumočníků a překladatelů, Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 151

Na seminář je třeba se přihlásit do 30. 7. Seminář musí být uhrazen minimálně 3 dny předem.

Pokud by vám nešlo se na kurz přihlásit přes stránky Komory, napište nám na email rada@cktzj.com
 
Kurz je věnován praktickému nácviku tlumočnických strategií, mluvní pohotovosti, rozšiřování slovní a znakové zásoby, zdokonalování dovednosti tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené češtiny, vytváření jazykových rejstříků v češtině a další. V průběhu kurzů vedených zkušenými tlumočníky znakového jazyka je kladen důraz na individuální přístup k potřebám jednotlivých frekventantů-tlumočníků. Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu.

Začátek akce: 04.9 2017
Konec akce: 20.11 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám