Proč ženy a muži myslí odlišně – II. část

Proč ženy a muži myslí odlišně – II. část
Datum konání: 4. 12. 2017
Ženský a mužský pohled na svět očima neurofyziologa. Muži a ženy by si měli být společensky rovni ve svých právech a příležitostech, ale biologicky se mohou velmi lišit měřitelnými vrozenými schopnostmi i časným vtištěním v rodině a kultuře, do níž se narodili. Jaké endokrinologické a neurofyziologické zvláštnosti vedou k tomu, že v průměru ženy a muži vnímají vnější svět trochu odlišně? Co bychom měli možná vědět nejen o partnerově těle, ale především o jeho mysli, abychom si projevovali lásku a úctu? Přednáší a houslové ukázky hraje prof. Dr. František Vyskočil
Vstupné 150,- Kč
Cafeidoskop, Lazarská 8, Praha 2; od 19:30
Rezervace a další program ZDE.
 
 

Začátek akce: 04.12 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám