ŘÁDNÉ SHOMÁŽDĚNÍ ČLENŮ JTP v Olomouci

ŘÁDNÉ SHOMÁŽDĚNÍ ČLENŮ JTP v Olomouci
Datum konání: 3. 6. 2017
Dne 3. 6. 2017 se sejdeme na Řádném shromáždění členů,
které je rovněž jarním veřejným zasedáním Rady JTP,
v hotelu Flora v Olomouci.

Program zasedání v sobotu 3.6.2017 od 9:00
- 10:00 prohlášení o usnášeníschopnosti
- Zpráva o činnosti
- Plnění rozpočtu, zpráva revizní komise
- Rozpočet na rok 2017
- Statut soutěže Slovník roku
- Sekce odborného překladu a terminologie
- Akce pro příští období
- Různé

Začátek akce: 03.6 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám