Seminář k překládání titulků ve směru nizozemština - čeština/slovenština/polština/maďarština

Seminář k překládání titulků ve směru nizozemština - čeština/slovenština/polština/maďarština
Datum konání: 4. 9. 2017
Akce se koná v Bruselu 4.-8. září 2017 a (nebo) 18.-22. června 2018.
Je primárně určena univerzitním vyučujícím nizozemštiny ze zemí
cílového jazyka, dále též studentům nizozemštiny a překladatelům na
volné noze. Účastníci si hradí cestu, stravu a byt, lze získat
finanční příspěvek od Nizozemské jazykové unie (vyučující přes Erasmus
Plus).
Přihlášky lze podat do 1.5. 2017 přes webový formulář pod odkazem:
http://taalunieversum.org/algemeen/lees-maar-er-staat-niet-wat-er-wordt-gezegd---------- Forwarded message ----------
Beste docent,
Van 4-8 september 2017 en/of 18-22 juni 2018 organiseert de KU Leuven, Campus Brussel een workshop voor het ondertitelen van films naar het Pools, Slowaaks, Hongaars of Tsjechisch. Doel van deze opleidingsweek is kennis overbrengen van ondertitelen uit het Nederlands en zo de kwaliteit van de ondertiteling van oorspronkelijk Nederlandstalige films in Midden-Europa vergroten. Deze editie is een proefproject. Aanmelding kan uiterlijk 1 mei 2017.

Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers. De basisgroep zijn universitair docenten die hiervoor zelf bij hun universiteit Erasmus+ “staff mobility for training” aanvragen. Met steun van de Taalunie en ambassades uit de vier landen kunnen ook freelance vertalers en studenten aan de cursus deelnemen.

De cursus is bedoeld voor:
• Universitair docenten Nederlands in Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije (de universiteit moet een Erasmusovereenkomst met de Faculteit Letteren van KU Leuven hebben en ) – ca. 12 plaatsen
• Freelance vertalers Nederlands-Pools, Nederlands-Tsjechisch, Nederlands-Slowaaks of Nederlands-Hongaars - maximaal 4 plaatsen (met steun van Taalunie)
• Studenten – maximaal  10 plaatsen (met steun van Nederlandse ambassades in Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije)

Zie voor meer informatie en een aanmeldingsformulier:
http://taalunieversum.org/algemeen/lees-maar-er-staat-niet-wat-er-wordt-gezegd

We kijken uit naar uw aanmelding.
Mede namens KU Leuven Campus Brussel en de ambassades,

Met vriendelijke groeten,

Karlijn Waterman
Senior Adviseur
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
Postbus 1059​5
2​501 HN Den Haag
Nederlan​d
+ 31 (0)70 - 311 71 59
+ 31 (0)6 - 409 73 745
www.taalunie.org

Začátek akce: 04.9 2017
Konec akce: 08.9 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám