XVI. medzinárodná konferencia ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V ZJEDNOTENEJ EURÓPE

XVI. medzinárodná konferencia ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V ZJEDNOTENEJ EURÓPE
Datum konání: 11. 10. 2017
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Katedra germanistiky FF UMB, 
Jednota  tlmočníkov a prekladateľov Praha

XVI. medzinárodná konferencia
Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

11. – 12.  októbra 2017
Banská Bystrica

Podrobné informace a příhlášku najdete v přiloženém souboru

Začátek akce: 11.10 2017
Konec akce: 12.10 2017
Informacia-o-konferencii-2017.doc -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám