DABING – specifická forma překladu: kurs pro budoucí autory

DABING – specifická forma překladu: kurs pro budoucí autory
Datum konání: 2. 3. 2018
Dvoudenní praktický kurs pro budoucí autory
Termín: 2. a 3. března 2018, Praha
Místo: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 201
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
Kurs povede: Olga Walló
Program
Úvod
Dobrý a špatný  dabing, pravda v dabingu
Čemu učí dabing?    
Dabing jako  klíč ke komunikaci
Dílna – praktická cvičení
Pravidla překladu pro dabing, úprava textu, autorský dabing
Porozumění a interpretace, věrnost a tvůrčí svoboda, umění synonym
Koncentrace a naslouchání
 
Časový rozvrh
pátek 2. 3. 2018
14:00-16:00 první blok
16:00-16:30 přestávka
16:30-18:00 druhý blok
sobota 3.3.2018
09:00-11:00 první blok
11:00-11:30 přestávka
11:30-13:30 druhý blok
Kurs se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí nejméně 6 osob (účast možná jen po oba dny).
Cena:
1500 Kč = pro členy JTP, ASKOT a ČKTZJ
2000 Kč = pro členy KST ČR
2500 Kč = pro ostatní zájemce
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály a malé občerstvení o přestávkách. 
Cílová skupina: koho zajímá český jazyk, jeho možnosti a budoucí osud; zájemci o literární tvorbu, překladatelé současní i budoucí, pedagogové; zájemci o tvorbu dabingu.
Kurz vede PhDr. Olga Walló, která má za sebou čtyřicet let práce na autorském dabingu (více než tisíc titulů). V současné době přednáší dabing na filmové akademii v Písku; překládá, píše.
 
Přihlášky přijímáme do 22. února 2018. Přihlásit se můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org, nebo písemně na adrese JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
PLATBA: za seminář můžete zaplatit v hotovosti na sekretariátě JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo bankovním převodem:
  • platby z České republiky: č. účtu 2800245144/2010, FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,
  • platby ze Slovenska: 2800245144/8330,
  • Platby ze zahraničí mimo SR: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144.
Do zprávy pro příjemce uveďte text: Vaše příjmení a DABING 2018. Společně s přihláškou zašlete i doklad o provedené platbě (sken).
Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Pozdější žádosti o vystavení faktury nemůžeme bohužel vyřizovat. Zahraničním subjektům můžeme vystavit pouze potvrzení o platbě.
V případě rezignace z účasti 10 dní před datem školení vracíme 50 % z uhrazené ceny kurzu; v případě pozdější rezignace nemůžeme poplatek za školení z organizačních důvodů vracet. Mimopražským účastníkům můžeme nabídnout ubytování přímo v budově. Kapacita ubytovacích prostor je však dost omezená, proto doporučujeme hlásit se včas.
 

Začátek akce: 02.3 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám