KONDIČNÍ KURZY KONSEKUTIVNÍHO A SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ PRO TLUMOČNÍKY MAĎARŠTINY

Datum konání: 13. 1. 2018

Kurz se nekoná

Termín: 13. a 14. ledna 2018, Praha

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze
 
Program a místo:
Sobota, 13. ledna 2018, Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 201
Konsekutivní tlumočení – tlumočnický zápis pro pokročilé, konsekutivní tlumočení projevů v délce 5 - 6 minut z/do maďarštiny
10:00 - 11:30 školení
11:30 - 11:45 přestávka na kávu
11:45-13:15 školení
13:15-14:15 přestávka na oběd (oběd není v ceně školení)
14:15-15:45 školení
 
Neděle, 14. ledna 2018, Hybernská 3, Praha 1, tlumočnická laboratoř ÚTRL FF UK
Úvod do simultánního tlumočení, nácvik tlumočení, strategie simultánního tlumočení
09:00 - 10:30 školení
10:30 - 10:45 přestávka
10:45-12:15 školení
12:15-13:15 přestávka na oběd (oběd není v ceně školení)
13:15-14:45 školení
 
POZNÁMKA: ŠKOLENÍ ZAHRNUJE CELKEM 12 vyučovacích HODIN (po 45 MINUTách).
Školení se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí nejméně 7 osob na každý den.
 
Cena:
Za jeden den:
2200 Kč = pro členy JTP a ASKOT
2500 Kč = pro členy KST ČR
2700 Kč = pro ostatní zájemce
 
Za dva dny:
4300 Kč = pro členy JTP a ASKOT
4700 Kč = pro členy KST ČR
4900 Kč = pro ostatní zájemce
 
V ceně je zahrnuto malé občerstvení (voda, čaj, káva, ovoce) pouze v první den školení (sobota). Do tlumočnické laboratoře nesmíme vnášet nápoje a jídlo, proto v neděli s občerstvením není možné počítat.
 
Cílová skupina:
konferenční a soudní tlumočníci s jazykovou kombinací maďarština/čeština (případně slovenština), absolventi, zájemci o tlumočnickou profesi.
 
Přednášející:
Ildikó Horváth, Ph.D.
konferenční tlumočnice jazyka maďarského, francouzského a anglického, členka Maďarského svazu překladatelů a tlumočníků (MFTE). Nejprve vystudovala obor učitelství na Univerzitě Attily Józsefa v Szegedu (aprobace angličtina-francouzština), posléze pak obor překladatelství a tlumočení a obor tlumočení pro orgány Evropské unie na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Doktorské studium, v jehož rámci se věnovala aplikované lingvistice, absolvovala na Univerzitě Pécs. Vede Katedru translatologie Filosofické fakulty Univerzity Eötvöse Loránda, kde vyučuje předměty konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení a úvod do teorie tlumočení. Je autorkou nebo spoluautorkou mnoha odborných publikací věnovaných tlumočnické teorii a praxi.
 
Robert SVOBODA
tlumočník a překladatel, literární překladatel, publicista, redaktor, absolvent Karlovy Univerzity v Praze (maďarština-němčina) a Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti (maďarština). Laureát ceny Magnesia Litera za překladovou knihu a Jungmannovy ceny udělované Obcí překladatelů (obě ceny získal v roce 2014). Pravidelně vede překladatelský seminář pro české literární překladatele z maďarštiny (“Vila překladatelů” v Balatonfüredu).
 
 
Přihlášky přijímáme do 5. ledna 2018.

Přihlásit se můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org, nebo písemně na adrese JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Za školení můžete zaplatit v hotovosti na sekretariátě JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo bankovním převodem: platby z České republiky: č. účtu 2800245144/2010, FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, platby ze Slovenska: 2800245144/8330. Platby ze zahraničí mimo SR: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144. Do zprávy pro příjemce uveďte text: Vaše příjmení a MAĎARŠTINA 2018. Společně s přihláškou zašlete i doklad o provedené platbě (sken). O zařazení do pořadníku rozhoduje datum platby v hotovosti nebo připsání na náš bankovní účet. Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Pozdější požadavky o vystavení faktury nemůžeme bohužel vyřizovat. Zahraničním subjektům můžeme vystavit pouze potvrzení o platbě.
V případě rezignace z účasti 10 dní před datem školení vracíme 50 % z uhrazené ceny kurzu; v případě pozdější rezignace nemůžeme poplatek za školení z organizačních důvodů vracet. Mimopražským účastníkům můžeme nabídnout ubytování přímo v budově. Kapacita ubytovacích prostor je však dost omezená, proto doporučujeme hlásit se včas.


Začátek akce: 13.1 2018
Konec akce: 14.1 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).