Hlavní rysy „banátské češtiny“ s přihlédnutím k obci Eibenthal aneb „Copa eště děláte?“

Hlavní rysy „banátské češtiny“ s přihlédnutím k obci Eibenthal aneb „Copa eště děláte?“
Datum konání: 18. 10. 2017
KRUH PŘÁTEL ČESKÉHO JAZYKA zve zájemce o problémy a taje českého jazyka na přednášky podzimního běhu 2017:  Hana Herrmannová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha) Čeští obyvatelé rumunského jižního Banátu, kteří kolonizovali tuto oblast na začátku 19. století a prakticky až do roku 1989 zde žili ve značné izolaci, hovoří zvláštní češtinou – jejich jazyk zní, také ve spojení s prostředím, které je obklopuje, velmi starobyle. Budeme-li se tímto jazykem, který má mnoho podob, zabývat blíže, je nejprve třeba si položit otázku, zda existuje útvar „banátská čeština“ jako svébytný jazykový celek. Obecně v něm najdeme mnoho archaických, dialektických i kontaktních jevů a narazíme na některé problémy jeho kategorizace. Ve velmi specifických podmínkách (a v současnosti ve zrychleném tempu) můžeme dobře sledovat sociolingvistické souvislosti zdejšího jazykového vývoje. Jazykový materiál pro dokumentaci současného stavu poskytne vesnice Eibenthal jako obec s nejpestřejším národnostním pozadím a největším ovlivněním jazyka.
Kdy: 18.10.2017 v 18 hodin
Kde:  místnost č. 300 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

Začátek akce: 18.10 2017
PROGRAM-KPCJ-PODZIMNI-BEH-2017.pdf -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám