Mezinárodní translatologický kongres

Datum konání: 8. 6. 2017
Vážené dámy, vážení páni,
kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na medzinárodný translatologický kongres, ktorý sa bude konať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 1. -2. júna 2017.

Hlavným cieľom a zamýšľaným publikovaným výstupom kongresu je prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti prekladu právnych textov a vytvorenie vedeckej platformy na diskusiu prekladateľov, lingvistov a iných odborníkov v tomto dôležitom segmente translácie. Kongres organizuje riešiteľský kolektív projektu APVV č. 0226-12 Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Ambíciou vedeckého podujatia je oboznámiť účastníkov s výsledkami výskumu v oblasti teórie právneho prekladu, ktoré sa dosiahli v projekte APVV Od konvencií k normám v preklade v právnom diskurze."


https://fphil.uniba.sk/kongrestransius 

Začátek akce: 08.6 2017
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Po, St 13.00 - 17.00 hod.
Út, Čt, Pá 10.00 - 12.00 hod.

Napište nám