Česko-ruský terminologický seminář zaměřený na daně, letectví a středoasijskou ruštinu II. pokračová

Česko-ruský terminologický seminář zaměřený na daně, letectví a středoasijskou ruštinu II. pokračování
Datum konání: 24. 11. 2018
09.30 - 17.00 K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 - místnost č. 254

Přednášející:

Ing. M. Purina, PhD., lektorka VŠE, Daňová problematika z hlediska tlumočníka 

Ing. D. Abdurakhmanov, soudní tlumočník, Středoasijská ruština II.

Ing. J. Štěrbová, soudní tlumočnice, ve spolupráci s Ing. Františkem Polákem, soudním tlumočníkem, pracujícím pro Armádu ČR, Terminologie v letectví II.  

Marina Purina absolvovala magisterský obor Účetnictví, analýza a auditing na Národní výzkumné Tomské státní univerzitě (Rusko) v roce 2013. Současně se studiem pracovala jako účetní. Od roku 2014 působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze jako doktorandka a vyučující. Je autorkou několika vědeckých článků, učebnice auditingu v ruštině a kurzů základů českého účetnictví a daní pro rusky mluvící studenty.

Přednáška na téma Daňová problematika z hlediska tlumočníka je určena všem, kdo se zajímá o českou či ruskou daňovou terminologii. Daňové zákony jako
takové budou vysvětlovány v objemu postačujícím pro volbu správného překladu. Důraz bude kladen na nejsložitější lexikální aspekty a časté chyby. Začneme daňovou legislativou ČR a RF a postupně se podíváme na překlad nejběžnějších situací, ke kterým může ve sféře zdanění a daňové politiky dojít. Seminář také nabízí širokou slovní zásobu z oblasti
účetnictví, jelikož tyto dva obory jsou docela těsně propojeny. Nebude chybět ani možnost procvičení nové látky na praktických příkladech. Každý účastník navíc obdrží kompletní sadu platných ruských přiznání k jednotlivým daním. 

Daler Abdurakhmanov, soudní tlumočník uzbečtiny a tádžičtiny, vysvětlí mnohé výrazy, které se týkají středoasijských republik, a s nimiž se v překladech často setkáváme. A pokud budeme mít štěstí, tak nám také Dalerova manželka, novinářka Malika, dá opět ochutnat něco z tádžické kuchyně. Necháme se znovu překvapit..

Jelena Štěrbová, soudní tlumočnice ruštiny, je naše kolegyně, která dlouhodobě pracovala v oboru letectví a o své dlouholeté překladatelské zkušenosti se s námi rozhodla podělit. Takže na Vás čeká nová terminologie, kterou nenajdete ve slovníku!

Program a další informace zde:
https://www.kstcr.cz/cz/akce/cesko-rusky-terminologicky-seminar-zamereny-na-dane-letectvi-a-stredoasijskou-rustinu-ii.-pokracovani


Začátek akce: 24.11 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).