JERONÝMOVY DNY 2018

JERONÝMOVY DNY 2018
Datum konání: 2. 11. 2018

Pátek 2. a sobota 3. listopadu 2018.
K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise (DGT) v Praze,
Ústavem translatologie FF UK v Praze,
Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT,
Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST)
a Obcí překladatelů (OP).

 

Předběžný páteční program
(2. 11. 2018 od 13.00 hod, sál č, 16)
 
Tématicky je program spojen s workshopem Translating Europe na téma „Humans and data in translation“ a proběhne tradičně v režii DGT.
 

1) Úvodní slovo – Amalaine Diabová (předsedkyně JTP), Jan Faber (Místní kancelář DGT v Praze), Otto Pacholík (DGT Lucemburk).
 
2) Daniel Prou
DGT, Brusel, p. Prou je zodpovědný za systém strojového překladu E-Translate, který nahrazuje někdejší MT@EC
 
3) Łucja Biel + Krzysztof Łoboda + Tomáš Svoboda: Prezentace kolektivní monografie „Quality Aspects in Institutional Translation“ (Kvalitativní hlediska v kontextu institucionálního překladu)
 
4) Łucja Biel
Hlavní přednáška, na téma využití dat v překladu – „Humans and data in translation“
 
5) Krzysztof Łoboda
Prezentace k tématu využití různých typů dat v oblasti překladu
 
6) Panelová diskuse
Překladatelé ve svobodném povolání hovoří o svých zkušenostech s využitím strojového překladu (Miroslav Pošta, Martin Vaněk aj., moderuje Martin Janda)

 
Témata i názvy jsou předběžné.
Vystoupení v angličtině budou simultánně tlumočena do češtiny.
Na páteční i sobotní program je vstup zdarma, není nutno se předem registrovat.

Předběžný sobotní program najdete zde:

http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018-(1)
**********************

Program loňských Jeronýmových dnů najdete zde:

http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2017/JERONYMOVY-DNY-2017
 

Začátek akce: 02.11 2018
Konec akce: 03.11 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám