JERONÝMOVY DNY 2018

JERONÝMOVY DNY 2018
Datum konání: 3. 11. 2018

Pořádá JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise (DGT) v Praze, Ústavem translatologie FF UK v Praze, Asociaci konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST) a Obcí překladatelů (OP).

Předběžný sobotní program najdete na níže přiloženém dokumentu.

Páteční program najdete zde:

http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JERONYMOVY-DNY-2018

Advanced International Translations
je lídrem mezi dodavateli softwaru pro správu překladatelských projektů určených pro agentury a překladatele na volné noze.
Tisíce profesionálů si zvyšuje efektivitu práce díky programům
Projetex, Translation Office 3000, AnyCount, AceProof a ExactSpent.

Návštěvníci letošních Jeronýmových obdrží zdarma licenci na program AceProof Personal,
výherci ankety navíc obdrží licenci na TO3000 Professional - 2.


 

Začátek akce: 03.11 2018
2018_JERONYM_program-sobota_WEB_17.rtf -  Stáhnout
Info-about-software-for-Jeronymovy-Dny-2018.docx -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).