Jarní kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem

Jarní kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem
Datum konání: 19. 5. 2018
Místo konání: Brno, Veveří 70

Komora soudních tlumočníků ČR ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá jarní

Jednodenní kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem

Veškeré předpoklady pro jmenování, jakož i informace o výkonu této profese, jsou podrobně probírány v rámci tohoto kurzu.


Přednášejí:
Mgr. Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, autor komentáře k zákonu č. 36/1967 Sb.
Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D., vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze
Mgr. Jana Klokočková, členka představenstva KST ČR

Cena:  1.750 Kč (800 Kč pro členy KST ČR, 1200 Kč pro členy JTP a pro studenty – nutno doložit)

Uchazeči obdrží výukové materiály. Je vhodné, aby se předem seznámili se zněním zákona č. 36/1967 Sb. a vyhlášky č. 37/1967 Sb., v platném znění. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Oběd a drobné občerstvení pro účastníky je zajištěno a zahrnuto v ceně kurzu. Případné dotazy adresujte na kstcr@kstcr.cz

Více zde:
http://www.kstcr.cz/cz/akce/jarni-kurz-pro-uchazece-o-jmenovani-soudnim-tlumocnikem-0

 


Začátek akce: 19.5 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám