Jméno Česko a jeho cizojazyčné mutace v postojích veřejnosti

Datum konání: 9. 11. 2018
Vážení kolegové,
jménem Občanské iniciativy Česko/Czechia si Vás dovoluji upozornit na přednášku
Ph.Dr. Libuše Čižmárové, CSc. , pracovnice Dialektologického oddělení
Ústavu pro jazyk český AV ČR a členky naší OI na téma
Jméno Česko a jeho cizojazyčné mutace v postojích veřejnosti,
kterou v rámci programu Týdne vědy pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR.
v pátek 9. 11. 2018 v 9 hod. v budově  AV ČR v Praze 1,
Národní třída 1009/3, místnost 205

Přednáška se zaměřuje na jednoslovné jméno naší vlasti od vzniku Československa po současnost,
věnuje se především vývoji postojů politiků, žurnalistů, podnikatelů, sportovců, vědců
i veřejnosti k českému jednoslovnému jménu a jeho cizojazyčným mutacím 
v období od vzniku samostatného českého státu do současné doby.
 
S pozdravem PhDr. Eva Horová

PS. Pro informaci přikládám odkaz na oficiální předpis Evropské unie
http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm,
který byl vydán 13. 9. 2018 a podle něhož “The names of the Member States of the European Union must always be written and abbreviated according to the following rules.”.Sekretariát generálního tajemníka OSN toto učinil již před dvěma roky.
 

Začátek akce: 09.11 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).