KONDIČNÍ KURZY SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA POLSKÉHO

KONDIČNÍ KURZY SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA POLSKÉHO
Datum konání: 10. 2. 2018

Termín: 10. a 11. února 2018, Praha

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze,
 
Místo:
Tlumočnická laboratoř Ústavu translatologie FF UK, místnost č. 104, Hybernská 3, Praha 1
 
Počet účastníků:
minimálně 8, maximálně 12 osob
 
Stručný popis školení
Školení sestává ze dvou modulů: 1) modul pro začátečníky (sobota) a 2) modul pro pokročilé (neděle).
Sobotní modul je určen všem zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět, v čem spočívá simultánní tlumočení a také začínajícím tlumočníkům. Čtyři části tohoto modulu zahrnují prezentaci základních pravidel, strategií a technik kabinového tlumočení.
Cílová skupina:
Začínající konferenční tlumočníci s jazykovou kombinací polština-čeština
 
Nedělní modul je určen zkušenějším tlumočníkům, kteří si chtějí zdokonalit dříve získané dovednosti (školení typu „refresher”). Čtyři části tohoto modulu budou věnovány nejdůležitějším úskalím, s nimiž se setkáváme u různých druhů simultánně tlumočených projevů a jednání.
Cílová skupina:
Zkušenější konferenční tlumočníci s jazykovou kombinací polština-čeština
 
Nácvik proběhne na základě textů přednášených vyučujícími, nahrávek určených pro tlumočnická školení či zkoušky, a v případě modulu pro pokročilejší i na základě autentických nahrávek. Práce účastníků školení bude průběžně podrobně hodnocena; účastníci obdrží doporučení pro další sebevzdělávání.
 
Program (stejný pro oba dva dny):
09:00 - 10:30 školení
10:30 -11:00 přestávka
11:00 - 12:30 školení
12:30 – 14:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně školení)
14:00 – 15:30 školení
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 – 17:30 školení
 
POZNÁMKA: ŠKOLENÍ ZAHRNUJE CELKEM 16 vyučovacích HODIN (po 45 MINUTách).
Školení se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí nejméně 8 osob na každý den.
 
Vyučující:
Joanna Ruszel, konferenční tlumočnice jazyka francouzského a anglického, členka Asociace polských tlumočníků (STP). Od roku 2001 vyučuje konferenční tlumočení na Ústavu aplikované lingvistiky Varšavské univerzity v rámci denního studia a postgraduálního kurzu EMCI. Autorka publikací věnovaných hodnocení a vzdělávání konferenčních tlumočníků.
 
Michal Ginter, konferenční tlumočník jazyka anglického, polského a slovenského od roku 1992. Od roku 1995 je členem Asociace konferenčních tlumočníků, od roku 1998 je akreditován u tlumočnických služeb institucí EU. V letech 1999-2009 pravidelně hostoval při výuce budoucích konferenčních tlumočníků v rámci EMCI na FFUK v Praze. V současnosti pracuje hlavně pro SCIC a tlumočnickou službu Evropského parlamentu v Bruselu.


Cena:
Jeden den školení:
2400 Kč pro členy JTP a ASKOT
2700 Kč pro členy KST ČR,
3000 Kč pro ostatní
 
Dva dny školení:
4700 Kč pro členy JTP a ASKOT
5300 Kč pro členy KST ČR,
5900 Kč pro ostatní
 
Přihlášky přijímáme do 31. ledna 2018.

Přihlásit se můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Za kurz můžete zaplatit v hotovosti na sekretariátě JTP v návštěvní době (informace o návštěvní době najdete na www.jtpunion.org) nebo převodem: platby z České republiky: č. ú. 2800245144/2010 FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, platby ze Slovenska: 2800245144/8330, platby ze zahraničí mimo SR: SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ50 2010 0000 0028 0024 5144 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše „příjmení a KURZ PL“. Společně s přihláškou zašlete i doklad o provedené platbě - stačí skan). O zařazení do pořadníku rozhoduje datum platby v hotovosti nebo připsání na náš bankovní účet. Z organizačních důvodů žádáme osoby, které si přejí vystavit fakturu, o zaslání fakturačních údajů zároveň s přihláškou. Zahraničním účastníkům faktury vystavovat nemůžeme (pouze potvrzení o úhradě).
V případě rezignace z účasti nahlášené nejpozději 14 dnů před datem školení vracíme 50 % z uhrazeného poplatku, v případě rezignace v pozdějším termínu poplatek nevracíme. Mimopražským účastníkům můžeme nabídnout ubytování přímo v budově. Kapacita ubytovacích prostor je však dosti omezená, proto doporučujeme přihlásit se včas.


Začátek akce: 10.2 2018
Konec akce: 11.2 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).