ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ JTP

ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ JTP
Datum konání: 10. 3. 2018

Volební valná hromada


Praha, K-centrum,
Senovážné nám. 23,
sál č. 16 v přízemí
od 13.00 hod.

 

Předběžný program:

 • Zpráva o činnosti

 • Zpráva o hospodaření

 • Zpráva revizní komise

 • Diskuse k předneseným zprávám

 • Schválení zpráv o činnosti a hospodaření, absolutorium odstupujícímu VV

 • Schválení rozpočtu 2018

 • Volby Rady JTP na období 2018-2021

 • Různé

  16.30 - prezentace kolegy Bohuslava Balcara
  "Z Normandie přes Ardeny až k nám"
  (referenční článek zde níže v příloze)

 • večírek

 • Kandidátka pro volební období 2018 – 2021

  Výkonný výbor:
  - Amalaine Diabová předsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)
  - Katarzyna Filgasová místopředsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)
  - Alena Šourková místopředsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)
  - Petr Kautský tajemník (statutární zástupce a člen rady)
  - Barbora Stejskalová pokladník (statutární zástupkyně a členka rady)
  - Tomáš Svoboda člen výboru a rady (spolupráce s VŠ, certifikace kvality)
  - Andreas Weber člen výboru a rady

  Rada:
  - Vladimíra Hudáková členka rady pro SR
  - Monika Martinková členka rady pro Moravu a Slezsko
  - René Durčák člen rady
  - Gabriela Ganczarczyk členka rady
  - Petr Uxa člen rady

 • Revizní komise:
  - Andrej Rády
  - Pavel Trusina
  - Lenka Martinková
   

Začátek akce: 10.3 2018
Z-Normandie-pres-Ardeny-az-k-nam.pdf -  Stáhnout Online otevřít
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).