Úvod do konsekutivního tlumočení bez zápisu

Datum konání: 18. 5. 2018

Ústav translatologie pořádá v rámci Tlumočnických kurzů pro veřejnost v květnu a červnu 2018 tyto výukové moduly:

1) Úvod do konsekutivního tlumočení bez zápisu: 
Angličtina (PhDr.David Mraček, PhD): 18. května 2018   

 (6 vyučovacích hodin: 14:00-19:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH

2) Úvod do tlumočnického zápisu (pro všechny jazyky) česko-česky:

  Mgr. Jana Šteffl: pátek 25. května 2018 

 (6 vyučovacích hodin: 14:00-19:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH3) Konsekutivní tlumočení se zápisem I:
  Angličtina (PhDr. David Mraček, PhD): sobota 2. června 2018    

 (6 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-15:15). Cena: 2.100,-Kč +21% DPH

4) Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny-češtiny):
   Angličtina (Mgr. Kateřina Ešnerová): pátek 15. června 2018

 (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.900,-Kč + 21% DPH

************************************************

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK,               Hybernská 3, 110 00 Praha 1, tajemníkovi pro studium:
Mgr. Lukáši Klimešovi (
lukas.klimes@ff.cuni.cz),
jenž jim zašle aktuální přihlášku
a informace o tlumočnickém modulu.
Tel. sekretariát ÚTRL:  221619512.

 

 


Začátek akce: 18.5 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).