ZTRACENI V PŘEKLADU 3: BEZ REDAKCE TO NEJDE!

ZTRACENI V PŘEKLADU 3:    BEZ REDAKCE TO NEJDE!
Datum konání: 5. 11. 2018

Dívají se čtenáři do tiráže knih? Co je úkolem odpovědného redaktora, co jazykového redaktora, co korektora? Nezaměňují někteří nakladatelé redakci za korekturu? Vědí mladí překladatelé, co mají a mohou od redaktora chtít? Jaké jsou nebo by měly být kompetence a odpovědnost těch, kdo se podílejí na vzniku překladové knihy?
O procesu vzniku překladové knihy od koupě autorských práv po prodej v knihkupectví se bude mluvit na besedě redaktorů a nakladatelů dne 5. listopadu 2018 od 19:00 v Knihovně Václava Havla, tentokrát se zaměřením na vztah překladatel – redaktor – nakladatel. Pořádá OP, zváni jsou všichni, především mladí kolegové.


Začátek akce: 05.11 2018
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).