MLADÝ JERONÝM 2019

MLADÝ JERONÝM 2019
Datum konání: 13. 4. 2019

K-centrum,
Senovážné nám. 23,
Praha 1, od 10.00

Pořádá
Jednota tlumočníků
a překladatelů
se spřátelenými profesními organizacemi.

Vstup zdarma,
registrace není nutná.

 

 

Předběžný program:

 

Mgr. BcA. Viktor Košut (advokát): Překladatelské smlouvy
Příspěvek se zabývá problematikou obsahu a uzavírání tzv. překladatelských smluv. Jakou roli hraje v procesu uzavírání smlouvy nakladatel, autor původního díla a překladatel? Jaké body je účelné do překladatelských smluv prosazovat a jak to může překladatelům pomoci? Jak odhalit nejčastější problémy a úskalí předložených návrhů překladatelských smluv?
 
Bc.Renata Bulvová  (vedoucí a lektorka Školy rétoriky)
Rétorika pro tlumočníky.
Práce s dechem, hlasem a artikulací.
 
Dr. Dagmar Grauová
Úprava písemností úředních i soukromých
 
Jak jsme barvili titulky pro Jeden svět
O zkušenosti s výrobou titulků neslyšící diváky se podělí
odborník na titulkování Miroslav Pošta
a vedoucí týmu AZ Translations Andrea Svobodová.
Jak se barvily titulky pro festival Jeden svět?
A jak se tyto titulky liší od běžných titulků?
 
Blanka Schůtová:
Jak zatraktivnit profesní organizaci tlumočníků a překladatelů?

*****************************************

Další body programu jsou v jednání.
 

 

Začátek akce: 13.4 2019
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).