POSLEDNÍ PAPÍROVÝ…

18.6 2015
Za čtvrtstoletí existence JTP i našeho časopisu jsme byli svědky mnoha více či méně převratných změn. Začínali jsme bez mobilů, internetu, často i bez počítačů, o sociálních sítích nemluvě. Rukopisy pro první čísla ToPu se rodily na psacích strojích a stránky pro tisk pak byly odlévány „horkou sazbou“, písmenko po písmenku. Ostatně to platí i o našem prvním Seznamu členů. Obsahoval jen jména členů, jejich pracovní jazyky, pevnou telefonní linku a poštovní adresu, o e-mailových a www adresách se ještě nesnilo. Zato se však v něm skvěl inzerát (a ten tehdy vyšel i na první stránce Lidových novin s textem Přímý styk je nejlepší!). V dřevních dobách jsme tiskem vydávali i seznam nově vznikajících agentur. Seznam členů jsme téměř každoročně tiskli až do roku 2005, pak jsme přešli na průběžně aktualizovaný a tištěný „on demand“ přímo z naší databáze. Dnes již vše překonáno, tlumočníky a překladatele si každý zájemce hledá jen na webu.

Po třináct let jsme vydávali také tištěný Dopis členům, až jsme v roce 2003 přešli na elektronickou formu dnešního zpravodaje_jtp, když si již téměř všichni členi zařídili e-mailovou adresu.

Posledním naším papírovým médiem tedy zůstal ToP – a i ten se s Vámi tímto číslem loučí.

Moderní doba, snadnější příprava pro „elektronickou sazbu“, zkrácení času mezi rukopisem a vydáním a v neposlední řadě, tak jako všude vůkol, finanční úspora na tisku a poštovném, nás dovedly k rozhodnutí ukončit tímto číslem pětadvacetiletou historii papírového ToPu a přejít na médium elektronické. Těch 114 dosavadních čísel vyjde pak na jaře na dalším stříbrném kotoučku.

Jakmile vyjde první webový ToP, budeme Vás včas informovat. Členové JTP, ASKOT, ČKTZJ i Opus arabicum jej budou i nadále dostávat zdarma, naše milé abonenty budeme včas informovat poštou.

Děkujeme za pozornost, v troufalé naději, že ji nám budete věnovat i nadále.

Petr Kautský

Komentáře

ronrogers

17.4 2017

Thanks.I am very happy to see this details.Happy for sharing this with us. College students prefer to engage essay writers online to prepare excellent assignments.Students had to read numbers of books to come up with unique information.Lots of services are available now, they can be your best friend and tutor when talking about essay help.So try to write better and make your essay better at any level.Its the better way for you to make your with good contents. Visit http://www.essayguardian.com/.

Přidat komentář

Objednávka TOP

Akce

Koupit si svědění a jíst své ženy

Datum konání: 22.4 2021
Arktická literatura v Česku - přednáška online
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).