HEXALOG ANEB KODEX DOBRÉ PRAXE

18.6 2015
(Převzato ze Zpráv Obce překladatelů www.obecprekladatelu.cz)

Pod tímto názvem uveřejnila koncem uplynulého roku Evropská rada asociací literárních překladatelů (CEATL) seznam základních pravidel, jež by měla být dodržována jak ve vztahu mezi literárním překladatelem a nakladatelem, tak i ve vztahu k veřejnosti. CEATL na základě zkušeností svých 32 členských asociací s politováním konstatuje, že situace evropských literárních překladatelů je velice svízelná. Je to nejen nízká úroveň honorářů, ale i malý respekt k překladatelské tvůrčí práci, diktát smluvních podmínek ze strany nakladatele a nedodržování autorských práv. Ačkoli všechny evropské země podepsaly Bernskou úmluvu o ochraně literárních děl, která v článku 2 přiznává překladateli díla stejnou ochranu jako autoru díla původního, ve skutečnosti to bohužel nebývá pravidlem. Obzvlášť alarmující je fakt, že jméno překladatele je v rozporu s autorským zákonem často opomíjeno v tisku, rozhlase, televizi, bibliografických údajích, anotacích, dokonce i v odborných recenzích, kritikách a při veřejných čteních, a v některých případech skandálně přímo v tištěném vydání překladu.

Ve snaze přispět k nápravě těchto nešvarů se literárněpřekladatelské obce sdružené v CEATLu rozhodly zveřejnit Hexalog aneb kodex dobré praxe obsahující šest pravidel, která by měly dodržovat všechny strany, jichž se literární překlad týká, tj. překladatelé, nakladatelé, organizátoři literárních pořadů i literární kritici.

Hexalog aneb kód dobré praxe

1. Licence (poskytnutí práv)
Licence na užití přeloženého díla musí být časově omezena na dobu maximálně pěti let a vztahují se na ni i omezení licenčních práv k původnímu dílu. Každé poskytnuté právo musí být uvedeno ve smlouvě zvlášť.

2. Odměna za dílo vytvořené na zakázku musí být spravedlivá, tak aby překladateli umožnila důstojný život a zajištění vysoké literární kvality překladu.

3. Vyplacení odměny
Při podpisu smlouvy překladatel obdrží zálohu ve výši nejméně jedné třetiny celkové odměny. Zbytek honoráře bude vyplacen nejpozději po odevzdání rukopisu.

4. Povinnost vydání
Nakladatel vydá překlad ve lhůtě stanovené ve smlouvě, nejpozději do dvou let po odevzdání rukopisu.

5. Podíl na zisku
Překladatel obdrží spravedlivý podíl ze zisku za veškerá užití jeho práce, a to již od prvního výtisku/rozmnoženiny.

6. Jméno překladatele
Překladatel jako autor překladu bude vždy zmiňován spolu se jménem autora původního díla.

Původní znění hexalogu v angličtině a francouzštině viz
http://www.ceatl.eu/translators-rights/hexalogue-or-code-of-good-practice
a
http://www.ceatl.eu/droits-du-traducteur/hexalogue-ou-code-des-bons-usages?lang=fr.

Výbor OP zveřejnění těchto pravidel samozřejmě vítá a důrazně žádá jejich dodržování.

Alena Lhotová
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

S úsměvem bytového jádra

Datum konání: 10.12 2019
J. Vodňanský, H. Navarová, J. Vaculík
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).