Nová šance nebo nový problém? – k aktuální situaci legislativy týkající se soudního tlumočnictví a p

09.11 2019
Program ve spolupráci s KST ČR: Nová šance nebo nový problém? – k aktuální situaci legislativy týkající se soudního tlumočnictví a překladatelství.  Členové pracovní skupiny soudních tlumočníků: PhDr. Ilona Šprcová, MBA a Mgr. Jana Klokočková, obě KST ČR, Mgr. Ina Maertens a Mgr. Edita Jiráková, Ph.D., obě iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících a překladatelích, PhDr. Klára Bojarová - ASKOT, Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. – ČKTZJ a Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Mgr. Catherina Van den Brinková Štifterová – EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association, Mgr. Katarzyna Filgasová - JTP.
Za Ministerstvo spravedlnosti ČR JUDr. Jeroným Tejc, náměstek člena vlády.

Záznam můžete zhlédnout zde:
https://youtu.be/DrBi-V9TdLk

 
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

JARNÍ BALÍČEK JTP

Datum konání: 17.4 2021

Kapacita naplněna  - registrujeme již pouze náhradníky!

Pro členy JTP budeme...
Více

Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).