LINGEA WAZZUP – SLOVNÍK SLANGU A HOVOROVÉ ANGLIČTINY

23.5 2016
V bohaté nabídce tištěných slovníků Lingea se začínají objevovat slovníky ve dvou formátech – tištěné knihy a knihy elektronické. Zajímavý titul představuje WAZZUP, slovník slangu a hovorového jazyka. Formát e-knihy EPUB umožňuje používat slovník jak při práci na písemném překladu na PC, tak při četbě či jiné činnosti na tabletu nebo mobilním telefonu.
Použitý hardware a software

Hodnocení prováděno kromě PC na tabletu Amazon Kindle Fire HD (dále jen KFHD, displej 7“) a na mobilu Samsung Galaxy Note N7000 (dále jen SGN, displej 5,2“). KFHD užívá upravený Android, takže jako čtečka slouží interní aplikace, SGN má standardní Android 4.0, volba čtečky je tedy plně na výběru uživatele. Použit bezplatný FullReader, jako alternativa může posloužit např. CoolReader, obě aplikace běžně dostupné na https://play.google.com/store/apps. V roli čtečky na PC použita bezplatná aplikace Calibre (http://calibre-ebook.com/download_windows) – viz Obr. 4. Její výhodou je, že vedle čtečky slouží také jako správce veškerých e-knih a k převodu mezi nejrůznějšími formáty. Další možností na PC je FB Reader (https://fbreader.org/), který je zajímavý tím, že kromě Windows je k dispozici také pro Android, Linux, Mac OS X, Blackberry 10 a i historické systémy jako např. Symbian. Uživatel má tedy možnost mít na všech používaných zařízeních jedinou aplikaci.

Při výběru aplikace pod Androidem nutno dát pozor na verzi aplikace. Např. CoolReader totiž nezná některé znaky používané při transkripci výslovnosti - viz Obr. 3 v porovnání s Obr. 2. Pokud se nás však výslovnost netýká, lze použít čtečku, na níž jsme zvyklí.Obr. 4.: Aplikace Calibre pod Windows – slouží též na konverzi různých formátůObr. 5.: Aplikace FBReader pod Windows

Rozsah slovníku

WAZZUP obsahuje dle údajů webu přes 10 000 slangových a hovorových výrazů. Jsou uváděny i s příklady. Podchyceno je výrazivo z Británie, Spojených států, Kanady a z Austrálie. Navíc je zde také Cockney rhyming slang, s tím se však setkáme nejspíše jen v dílech A. C. Doyla nebo autorů ještě starších. Uživatelům Internetu poslouží přehled nejdůležitějších webových, e-mailových a SMS zkratek.Obr. 6.: Zkratky používané v e-mailech a SMS

Porovnání s velkým slovníkem Lexicon5 - je samozřejmé, že slovník kalibru Lexicon5 bude obsahovat i výrazy hovorové. Začal jsem tedy hledat, kolik, a jakého druhu výrazy nabízí WAZZUP navíc. Porovnání náhodně vybraných 10 sekvencí 10 hesel WAZZUP poskytlo orientační údaj = z 10 hesel Lexicon5 podchycoval v průměru 4,2 hesla.
Příklady v Lexiconu5 nenalezených = groupie, hair pie, hug drug, sherbet. Další skupinou jsou termíny, které WAZZUP oproti Lexiconu5 rozšiřuje, např. hunk = přistěhovalec ze střední Evropy

Poznámky a připomínky

• I do formátu EPUB může zabloudit šotek. Podíváme-li se na Obr. 2, 3 a 4, je vidět, že výslovnost slova „babble“ obsahuje v transkripci výslovnosti znak „ř“, který tam rozhodně nepatří. Vzhledem k tomu, že se vyskytuje jak na PC, tak i na KFHD i SGN, nejedná se o vadu operačního systému, ale v databázi knihy.

• Pozor při výběru slova, které chceme přenést např. do písemného překladu – většina čteček EPUB pod Windows neinterpretuje poklepání jako výběr daného cílového slova. Namísto toho dojde k přeskoku. Výběr nutno provést myší.

• Čtečky prohledávají sekvenčně, nutno mít na mysli, že když se hledaný řetězec nenajde, tak e-kniha zůstane otevřena na předchozím nalezeném hesle, nikoli na hesle začínajícím skoro stejně jako právě hledaný výraz.

• Databázový slovník prohledává – není-li zadán fulltext - jen hesla výchozího jazyka od začátku. Čtečka hledá VŽDY pouze fulltextově od začátku e-knihy, tj. dotaz „pie“ nabídne také „chappie“, a na vlastní heslo pie je lepší najet posuvníkem, protože aplikace při klepání na ikonku DALŠÍ nachází, kromě jiného, stupňování adjektiv typu „chippy“ a dalších podobných.

Závěr

Za příjemnou cenu 229,- Kč uživatel získá produkt, který nalezne níže uváděné široké využití.

Díky formátu EPUB, který je čitelný jak pod Windows, tak i pod Androidem (a pod některými dalšími operačními systémy jako např. BlackBerry, iOS), poslouží tato e-kniha ve všech činnostech profesionálního tlumočníka/překladatele. Pod Windows bude při překladu doplňovat terminologii z oblasti mluveného projevu, kterou se – zejména při překladu marketingových textů pro internet – výchozí text přímo hemží. Pod Androidem poslouží jednak při tlumočení, kde o přestávce si můžeme nahonem vyhledat nespisovné fráze, které přednášející použil v prezentaci přednášené po přestávce.

Na cestách samozřejmě poslouží jak při čtení knih, které si v mobilu nebo tabletu vezeme s sebou, tak i při luštění hovorových termínů na místních webových stránkách.


Recenzní exemplář poskytl:

Lingea s.r.o.

Vackova 9

612 00 Brno

Tel: 541 233 160

Fax: 544 525 034

E-mail: info@lingea.cz
IMG-jpg-Obr1_Lingea_Wazzup.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-Obr2_Lingea_Wazzup.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-Obr2_Lingea_Wazzup_mensi.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-Obr3_Lingea_Wazzup.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-Obr4_Lingea_Wazzup.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-Obr5_Lingea_Wazzup.jpg -  Stáhnout
IMG-jpg-Obr6_Lingea_Wazzup.jpg -  Stáhnout
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Seminář z Klausem Zieglerem z AIIC. Trendy v tlumočení a základy akustiky pro konferenční tlumočníky

Datum konání: 24.4 2021

Vzhledem k epidemické situaci se konání semináře odkládá na neurčito, do doby, kdy bude možné pořádat...
Více

Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).