MLADÝ JERONÝM 2017

MLADÝ JERONÝM 2017
09.3 2017
MLADÝ JERONÝM,
sobotní program věnovaný mladým či začínajícím tlumočníkům
a překladatelům, studentům translatologie (ale nejen jim).

Konati se bude v sále č. 16 v přízemí K-centra,
Senovážné nám. 23,
od 10.00 hod
. v sobotu 20. května 2017.

10.00         Superpřekladatel v. 2017
Začínající překladatelé se při vstupu do profese mohou potýkat s řadou nečekaných překážek. Jak nastavit ceny? Jak splnit očekávání klientů a jak na klienty, jejichž očekávání splnit nelze? Jak si udržet vysokou produktivitu? Jak neusnout na vavřínech a pracovat na sobě? V přednášce založené na vlastních zkušenostech shrne Petr Mundev vlastnosti „superpřekladatele“, který se v džungli současného trhu neztratí.
 
11.00         Úvod do tlumočnické notace (Jana Šteffl)
Přednáška se zaměří na základní aspekty týkající se tlumočnické notace jako specifické tlumočnické dovednosti. Vysvětlí postavení a roli notace v procesu konsekutivního tlumočení a dále se bude zabývat konkrétními principy tlumočnického zápisu (struktura zápisu, co, jak a kdy zapisovat atd.).Tyto principy budou ilustrovány na konkrétním příkladu tlumočnického zápisu. Na závěr přednášky si účastníci vyzkouší tlumočnický zápis prakticky na krátkém autentickém projevu.
 
12.00       Panel prezentací tlumočnických a překladatelských organizací:
ASKOT (Michal Staša),
Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Kristýna Siková a Lucie Tužová),
Komora soudních tlumočníků ČR (Jana Klokočková),
Jednota tlumočníků a překladatelů (Amalaine Diabová),
Obec překladatelů
moderuje Dely Serrano

13.00-13.30 přestávka, malé občerstvení
 
13.30       (Ne)etický překladatel aneb co se v kodexech nedozvíte (Andrea Šveřepová)
Co v kontextu překladatelství znamená chovat se eticky? Kde končí naše odpovědnost za překládaný text? Kde všude na nás číhají etické problémy a jak se jim vyhnout? A jak etiku vnímají sami čeští překladatelé?
 
14.30       Překlady publicistických a literárních textů a osobní zkušenosti z překladatelské praxe (Jarka Vrbová)
Jak začít, jak postupovat, s čím počítat... a čím se nenechat odradit. O nelehké souhře mezi překladatelem, nakladatelem a redaktorem. Dotazy z publika budou vítány.
 
15.30       Vyhlášení soutěže o Cenu za nejlepší diplomovou práci z oboru translatologie (Tomáš Svoboda)
 
15.45-16.30 přestávka na kávu
 
16.30       Jak začít v oboru (Alžběta Malkovská).
V rámci této krátké přednášky se podíváme na to, jaké základní formality je třeba vyřídit (ŽL, přihlášení se na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ), probereme pár pojmů, které by překladatel / tlumočník na volné noze měl znát, protože se ho mohou týkat (identifikovaná osoba x plátce DPH, datová schránka, elektronický podpis – kde a jak zřídit, autorská smlouva, daňové paušály, daňová evidence, pojištění odpovědnosti z výkonu profese atd.) a v krátkosti se také zmíníme o tom, jaké další kroky je potřeba podniknout k tomu, aby překladatel/tlumočník po vyřízení formalit mohl začít na trhu reálně působit.  

 
17.30       Příprava na tlumočení, práce ve dvojici, tvorba glosářů (Ina Martens)
 
18.30       večírek, posezení, diskuse, klábosení…

Změna programu vyhrazena

Vstup zdarma, nemusíte se registrovat,
jen přijďte a budete vítáni!
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Po, St 13.00 - 17.00 hod.
Út, Čt, Pá 10.00 - 12.00 hod.

Napište nám