Manažerské účetnictví - oficiální terminologie

18.6 2015
Manažerské účetnictví - oficiální terminologie = Management accouting - official terminology / [překlad Martin Houska, Libuše Šoljaková], Vyd. 1., Praha : ASPI, 2003, 294 s. ; 20 cm, 80-86395-43-X (brož.)

Tato publikace obsahuje oficiální terminologii manažerského účetnictví podle Institutu certifikovaných manažerských účetních ve Velké Británii. Jsou zde ale i další základní pojmy ze souvisejících oblastí, jako jsou základy účetnictví, finanční účetnictví, finanční řízení, daně a obchodní právo. Při překladu odborných termínu je zde kladen důraz i na rozdílnosti v šíři pojmů anglického a českého účetnictví, kde některé pojmy mají v obou jazycích jiný rozsah a význam.

Slovník není dělán klasickou hnízdovací metodou, ale je rozdělen do deseti základních kapitol (úvod, účetní koncepce a pojmy, zjišťování nákladů a řízení nákladů, plánování, rozpočtování, standardní náklady, měřítka výkonnosti, výkazy finančního účetnictví a finanční dokumenty, účty finančního účetnictví, finanční řízení a právní formy) a tři dodatky (stanoviska ke standardní účetní praxi, standardy účetního výkaznictví a zkratky).

Kniha je psána ve dvou sloupcích, kde na levé polovině stránky je anglické heslo a na pravé polovině český překlad s vysvětlením. Většina kapitol je doplněna i schématy, tabulkami a grafy, které podrobně graficky upřesňují a objasňují význam jednotlivých hesel. V případě odlišnosti od anglického systému je pod heslem vysvětlující poznámka.

Na konci knihy jsou dva jazykové rejstříky, které umožní najít daný termín v příslušné kapitole, což velmi ulehčí práci s knihou.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Jak se hladí duše

Datum konání: 10.8 2020
František Novotný, Eva Šašinková, Miloš Černý
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).