Odborné česko-německé právnické názvosloví

18.6 2015
Odborné česko-německé právnické názvosloví / Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese, 3., rozš. vyd.V Praze : C.H. Beck, 2006, 195 s. ; 20 cm, 80-7179-513-5.

Firma C.H.Beck, známý vydavatel hlavně právnické literatury, vydala třetí, rozšířené vydání česko-německého právnického názvosloví. Bylo přidáno několik set nových odborných termínů, hlavně z komunitárního práva, ale i z jiných oblastí. Některá hesla byla přesunuta k sobě v zájmu lepšího pochopení problematiky. Základem slovníku jsou jednotlivá hesla, kde k českému výrazu, doplněnému v případě podstatného jména informací o slovním druhu a o rodu, jsou přidány německé překlady a ekvivalenty. Pokud se jedná o termín z rakouské nebo švýcarské právnické němčiny, je to vyznačeno. Každé německé heslo je doplněno gramatickými poznámkami. U každého z hesel jsou uvedeny nejčastější kolokace, opět doplněny gramatickým aparátem. Hesla jsou poměrně bohatě rozvětvena a obsahují téměř vyčerpávající seznam kolokací. Pokud má slovo více různých významů, jsou zřetelně od sebe odděleny, aby nedošlo k omylu.

U častějších slov typu zákon, soud, obchod jsou uvedeny kromě různých druhů i nejčastější spojení a ustálené vazby. Ve slovníku najdeme i běžné formulace z práva, typu „jménem zákona“, „odluka církve od státu“ a další.

Lepší by bylo v hnízdě barevně odlišit německý a český text, kdy ve větším množství krátkých slov a zkratek snadno ztratíme, kde začíná čeština a kde němčina. Velké mezery uvnitř sloupců kvůli zarovnání textů do bloku, způsobené zřejmě nevhodným nastavením dělení slov na konci řádku. Předsazení českého hesla nad hnízdem by mohlo být o několik milimetrů menší. Dobře to je vidět v hesle PLAT. Mám takový dojem, že český pravopis nepřipouští zkratky z dlouhých samohlásek. V hesle ÚSTAVNÍ je u části německých pojmů uvedena gramatika a u zbytku ne. Heslo KLATBA je nějaké podivné. Heslo PAAKT je zřejmě překlep. U hesla BEZDOMOVEC je uveden jen jeden termín, který ale slovník na Seznamu nezná. Heslo ODROČIT PARLAMENT je také nesrozumitelně napsáno.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).