Výkladový slovník biblických jmen

18.6 2015
Výkladový slovník biblických jmen / Jan Heller ; [předmluvu napsal Jaroslav Olivierus ; autorská spolupráce Robert Řehák], Vyd. 1., Praha : Advent-Orion Vyšehrad, 2003, 630 s. ; 25 cm, 80-7021-725-1 (Vyšehrad : váz.), 80-7172-865-9 (Advent-Orion : váz.)

Tento slovník obsahuje 2711 hebrejských, 45 aramejských, 574 řeckých starozákonních jmen. Slovník vznikl coby dlouholeté završení onomatologického (o původu jmen) autorova výzkumu. Cílem slovníku je vysvětlit původ jmen, vyskytujících se ve Starém zákoně. Volba jmen vychází ze standardních kritických edicí biblického textu. Každé heslo je uvedeno číslem, které je průběžné pro každou ze tří částí slovníku. Dále je hebrejský, aramejský nebo řecký tvar jména, následovaný četností výskytu jména ve Starém zákoně. Následuje český ekumenický překlad, tvar v Kralické bibli a fonetický přepis jména do latinky. U hebrejských a aramejských jmen je i gematrie. Dále je celé heslo popsáno a vysvětleno, s etymologií, tradicí, asociacemi a latinským anebo anglickým vysvětlením.
Pár připomínek (dle hesel)
291. dvojí plot – plod
383. putens – puteus
444. colective – collective
692. scaliosus – scabiosus
773. excelens – excellens
915. anullus – annulus
1012. iliius – illius
1035. chybí mezera
1093. inteligens – intelligens
1129. apprehendid – apprehendit
1217. mansio stabilis – stabilis
1285. pious – pius
1334. depresio – depressio
1406. fidutia – fiducia
1476. selektissimus – selectissimus
1683. possesion – possesio
1717. spontaneus – spontaneius
1827. colligation – colligatio
1840. littus – litus
1942. supreme – supremus
2312. fortres – fortress
2422. tubernaculis – tabernaculis
2433. horidus – horridus
2524. frequnens – frequens


Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).