Zpráva o činnosti - akce JTP - za období 2018-2019

03.6 2019

Akce JTP od Řádného shromáždění členů 10. 3. 2018 v Praze
do Řádného shromáždění členů dne 25. 5. 2019 v Táboře

 

AKCE JTP – KURZY, KONFERENCE

21. 4. MLADÝ JERONÝM (Etika v překladatelské a tlumočnické profese )

13.-14. 7. KONDIČNÍ KURZY SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ PRO TLUMOČNÍKY JAZYKA POLSKÉHO (Katka)

11, 5. Vyhlášení výsledků a předání cen v soutěži SLOVNÍK ROKU 2018 a stánek JTP po celou dobu trvání veletrhu

9. 6. JARNÍ RADA JTP V HRADCI KRÁLOVÉ

24. 10. X. mše svatá za tlumočníky a překladatele (Rita K. a Eva G. )

2.-3. 11. JERONÝMOVY DNY 2018

16. 11. NÁCVIK TLUMOČNICKÉHO ZÁPISU (Helena G.)

16.-17. 11. DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE O KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ Z JAZYKA ITALSKÉHO (Helena G.)

13. 4. MLADÝ JERONÝM

10. 5. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁVÁNÍ CEN SOUTĚŽE SLOVNÍK ROKU 2019 + vitrína laureátů soutěže

18.-19. Dvoudenní terminologický workshop pro překladatele polského jazyka (Rodinné právo, Dědické právo) (Katka)

 
SPOLEČENSKO-KONZUMAČNÍ AKCE

15.   6. Závěrečná u Šárky

12. 12. Ochutnávka vín vinařství Maňák (Ája)

28. 12. Závěrečná na JTP

 
POZNÁVACÍ AKCE (vše Ája, Ambasáda Andreas)

22. 4. Jarní jeronýmský výlet (Dobříš a Mníšek pod Brdy)

25. 6. Návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově

22. 9. Podzimní jeronýmský výlet do Bakova n. Jizerou a Kosmonos

17. 12. Prohlídka německého velvyslanectví

25. 2.  Prohlídka kostela nejsvětějšího srdce Páně (Plečnik)

14. 4. Jarní jeronýmský výlet Budeč – Kralupy

20. 5. Prohlídka Královské zahrady Pražského hradu

 
Ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bytrici
11. 10. XVII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe
 
Ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka
Panel s Ministerstvem školství a uznání kvalifikačních stupňů a certifikací českého znakového jazyka
 
Ve spolupráci s kolegou Petrem Mundevem
25. 5. Marketing pro překladatele / Trados pro začátečníky
 
Ve spolupráci s Tomášem Moslerem
23.-24. 3. 2018 JAZYKOMÁNIE: Konference pro překladatele/tlumočníky
19. 5. Translator Incubator: Školení (nejen) pro studenty a začínající překladatele
 
Ve spolupráci se Společností přátel Itálie

14. 6. Současné dění v Itálii (Dr. Holub)

29. 1. Odhalte skrytá tajemství Benátek

5. 2. Situace v Itálii (Dr. Holub)

28. 2. Vztahy Itálie a Československa v čase zrodu republiky

 

Ve spolupráci s organizací „Slovo 21“

1. 12. Metodické setkání tlumočníků "Vítejte v ČR". Adaptačně-integrační kurzy pro komunitní tlumočníky.

Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

JARNÍ BALÍČEK JTP

Datum konání: 17.4 2021

Kapacita naplněna  - registrujeme již pouze náhradníky!

Pro členy JTP budeme...
Více

Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).