Zpráva o činnosti pro Řádné shromáždění členů 28. května 2016

14.7 2016
Od minulého RSČ 27.3.2015:

Mladý Jeroným, 28.3.2016

Výlet za patronem do Horních Mokropsů 29.3.2015

Prohlídka Arcibiskupského paláce 15.4.2015

Školení pro tlumočníky a překladatele jazyka polského v Ostravě 18.-19.4.2015

Translator Incubator 25.4.2015

Svět knihy 14.-17.5.2015 - Předávání cen Slovníku roku 2015 dne 15.5.2016

Bezplatné školené pro uživatele CAT - Transit v Brně 4.5.2015, 13.5.2016 a v Praze 3.6.2015, 2.9.2015

Zasedání Rady JTP v Želivi 20.5.2015

Závěrečná na JTP 10.7.2015

Terminologický workshop pro překladatele polského jazyka 12.-13.9.2015

Výlet za patronem na Tetín a do Srbska, 27.9.2015

21. ročník Ceny Františka Filipovského, cena JTP za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla

Mše svatá za tlumočníky a překladatele 30.9.2015

Translator Incubator v Olomouci 3.10.2015

Přednáška "80 let od italské invaze do Etiopie", 20.10.2015

Jeronýmovy dny 6.-7.11.2015

DVD 25 let JTP

Školení Wikipedie 8.11.2015

Návštěva Emauz 15.12.2015

Tříkrálové posezení na JTP 5.1.2015

Současné dění v Itálii 7.1.2015

Revize a korektury 13.2.2016

Užijte si Benátský karneval a Benátky jako místní! 19.1.2016

Islám, arabský kulturní a náboženský svět, svět Sýrie a Iráku, 27.1.2016

Veřejný křest knižních novinek nakladatelství KAVA-PECH: ESPERANTO od A do Z a ROBINSONI NA SIBIŘI 15.2.2016

Migrační krize očima Italů, 25.2.2016

Kurz SDL Trados Studio, 5.3.2016

Degustace vín na Senovážném 8.3.2016

Translator Incubator v Brně 3.10.2015

Mladý Jeroným 9.4.2016

Výlet s patronem do Nymburka 10.4.2016

Prohlídka Břevnovského kláštera 19.4.2016

Jak vidět neviditelné aneb O gravitačních vlnách a dalšich vesmírných svědectvích 28.4.2016.

Svět knihy a předávání ceny Slovník roku 13.5.2016

Školení k posteditaci strojového překladu
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

JARNÍ BALÍČEK JTP

Datum konání: 17.4 2021

90 míst zaplněno - registrujeme již pouze náhradníky!

Program pro mladé a začínající...
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).