Zpráva o činnosti za funkční období 2012 až 2015

18.6 2015
Od 24. 3. 2012, kdy se konalo poslední volební shromáždění členů JTP, došlo k některým institucionálním změnám spojeným především s přijetím NOZ. JTP se stala zapsaným spolkem, což na její činnost nemá vliv, a je nucena pořádat valnou hromadu každý rok, což vliv má. NOZ si vynutil změnu stanov, která byla přijata na loňském ŘSČ ve Veselí nad Lužnicí. Na základě nových stanov se tedy budeme scházet na ŘSČ každoročně s tím, že ale volební zůstane jednou za tři roky, tak jako v minulosti, a v letech mezi tím, se veřejná jarní zasedání rady JTP promění ve shromáždění členů.

Orgány a spolková činnost

Výkonný výbor složený ze sedmi členů http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3117 zvolených před třemi lety fungoval v nezměněném složení do podzimu loňského roku, kdy se vzdal funkce a posléze vystoupil z JTP Jiří Vedral. Na jeho místo jsme náhradníka nehledali, neboť výbor zůstal i po jeho odchodu plně funkční. Výbor se scházel v průměru jednou za měsíc.

Rada JTP se i nadále scházela 2 x ročně, jednou na podzim v Praze a jednou na jaře (2012 v Lipnici nad Sázavou, 2013 ve Světlé nad Sázavou, 2014 ve Veselí nad Lužnicí). Po změně stanov se jarní zasedání rady bude zřejmě omezovat na přípravu ŘSČ v jeho předvečer.

Revizní komise se scházela příležitostně a nyní po změně stanov krátce před shromážděním členů.

Kromě stabilně fungující Sekce odborného překladu a terminologie, bylo v loňském roce rozhodnuto o vytvoření Sekce komunitního tlumočení. Komunitní tlumočníci, absolventi příslušného kurzu na UTRL, projevili velký zájem o členství v JTP, řada z nich již do JTP vstoupila, z naší strany došlo k úpravě databáze, aby mohlo být komunitní tlumočení zohledněno při vyhledávání na webu, ale přes opakované urgence zatím nedošlo k ustavující schůzi sekce.

Koncem roku 2013 jsme získali nového přidruženého člena, kterým je Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
JTP nadále členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
JTP je nadále členem Mezinárodní federaci překladatelů (FIT) a v minulém roce zintenzivnila své kontakty s FIT. V roce 2013 byl Tomáš Svoboda námi jmenován do výboru technické sekce při FIT Europe. V loňském roce nejprve proběhl na jaře, v sídle JTP, kulatý stůl pořádaný touto sekcí na téma Překladatelské nástroje a technologie a v létě se pak konal mezinárodní kongres FIT v Berlíně, kde byla JTP zastoupena tříčlennou delegací (Amalaine Diabová, Tomáš Svoboda, Michal Staša). Michal Staša, jako předseda ASKOT, přihlásil ASKOT do FIT (přijetí bylo schváleno na kongresu) a na podzim byl v Aténách zvolen do výboru FIT Europe.

Pracovní skupina slovenských organizací pro novelizaci zákona o soudních tlumočnících a překladatelích si vyžádala z JTP Andreje Rádyho a Miru Hudákovou jako externí experty na danou problematiku. Proběhlo několik schůzek, kterých se oba aktivně zúčastnili.

Monika Martínková, členka rady, zastupovala JTP na několika seminářích DGT o překladech pro instituce EU a pravidelně hovoří o JTP na Dni překladu na Ostravské univerzitě.

Časopis ToP (tlumočení-překlad) a publikační činnost

Časopis ToP vychází i nadále pod taktovkou Petra Kautského. Do konce loňského roku vycházel tradičně v tištěné podobě a kromě toho v minulém roce byl současně k mání v elektronické podobě prostřednictvím firmy Publero. Ovšem vzhledem k setrvalému poklesu členů a příjmů, bylo nutné přijmout systémové úsporné opatření a tím byl přechod na plně elektronický ToP. Máme nového grafika, časopis dostal mladší tvář a budeme jej distribuovat bez prostředníka. První jarní elektronické číslo 115/2015 je volně ke stažení na stránkách JTP: http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4758. Další čísla pak budou přístupná jen členům a abonentům a chráněná heslem.
Celý archiv tištěného ToPu a dalších tištěných publikací, který jsme nechali zpracovat do elektronické podoby s fulltextovým vyhledáváním, vydáme na podzim.

V roce 2014 jsme také vydali, s podporou GŘ pro překlad Evropské komise, Komory soudních tlumočníků ČR a České komory tlumočníků znakového jazyka, brožurku o komunitním tlumočení Chápete, člověče, co vám říkám aneb Komunitní tlumočení u nás. Brožurka je distribuována zdarma, rozeslali jsme ji na ministerstva a jiné orgány, které přicházejí do styku s migranty, uprchlíky a dalšími cizinci a je k dispozici na sekretariátu JTP pro další zájemce.

Internet, skupiny, sociální sítě

Po několika letech přešlapování a bezradnosti s IT problémy jsme získali Jindřicha Mareše z ČKTZJ, který nám pomohl vyřešit některé softvérové problémy s databází JTP a s webovými stránkami. V další fázi během roku 2014 jsme vytvořili pracovní skupinu, jejímž cílem bylo vytvořit nové webové stránky JTP. Díky počáteční iniciativě Tomáše Svobody a Ulriky Hoikins a praktické pomoci Jindry Mareše máme hotovou koncepci nových stránek, máme i dodavatele, který na nich pracuje za rozumnou cenu, a doufáme, že brzy budeme mít i co ukázat.

Současné webové stránky navštívilo již přes 1.500.000 návštěvníků, denní rekord návštěv je 839 a denní průměr 610.

Pracovní skupina také iniciovala otázku loga JTP. Někteří měli pocit, že by JTP potřebovala nové modernější logo. Jindra Mareš zadal studentům školy pro neslyšící v Hradci Králové, aby něco navrhli. Sešlo se dohromady kolem třiceti jednotlivých návrhů čtrnácti autorů, o nichž hlasovali členové prostřednictvím webových stránek i pak na Jeronýmových dnech 2014, ale celkový výsledek hlasování nebyl přesvědčivý. Nadpoloviční většina respondentů hlasovala pro ponechání starého loga a ostatní se příliš lišili v preferencích loga nového. Proto zůstává otázka loga otevřená a zatím si ponecháme dosavadní logo.

Po značných problémech s platformou Yahoo, kterou jsme využívali jak pro Zpravodaje_JTP, tak pro diskusní skupinu jtp_obecne, jsme na radu Jindry Mareše převedli Zpravodaje_JTP na bezplatný systém MailChimp, který umožňuje nejen pokračovat v rozesílání Zpravodaje jako dřív, ale umožňuje také lepší grafické zpracování. Diskusní skupinu jtp_obecne jsme převedli na googlegroups a po několika měsících starou skupinu zneschopnili.
JTP má také profil a stránky na Facebooku a je přihlášená na LinkedIn.

Akce

Kromě tradičních Jeronýmových dnů, které se vždy konají druhý víkend v listopadu
- 2012 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3137
- 2013 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3596
- 2014 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4303

jsme zavedli také Mladého Jeronýma, což je akce menšího rozsahu (konají se vždy jen v jednom dni a jednom sále)
- 2012 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2923
- 2013 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3552
- 2014 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4133
- A zítra 2015 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4664

Dále pokračujeme v tradici mší svatých, které se konaly každým rokem v kostele svatého Petra na Petrském náměstí kolem svátku sv. Jeronýma 30. září, s hudebním doprovodem vokálního souboru Gondrassek a naší členky Rity Kindlerové.

Na výlet za naším patronem také vyrážejí minimálně jednou ročně pod vedením Aleny Šourkové kolegyně a kolegové milovníci pěší turistiky.
- Září 2012 z Lysé nad Labem do Čelákovic
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3303
- Duben 2013 na zámek Bon Repos
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4134
- Září 2013 Na Karlštejn
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3811
- Duben 2014 do Kolovrat
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4134
- Září 2014 z Levého Hradce do Suchdola
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4340
- A tuto neděli do Horních Mokropsů
http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4665

Alena Šourková také uspořádala již dvě degustace vína v našich prostorách a za pár dní naplánovala prohlídku Arcibiskupského paláce na Hradě.

V roce 2014 se JTP podílela spolu s ÚTRL na anketě o překladatelských a tlumočnických službách v zemích Visegrádské skupiny. Výsledky budou publikovány zde http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4480

Na skupině Preklady byl vznesen návrh, aby se JTP zasadila o převedení tlumočnictví a překladatelství mezi živnosti vázané. Provedli jsme dotazovací akci na webu JTP a z došlých odpovědí vyplynulo, že cca 60 % respondentů je proti. Z toho důvodu jsme další kroky nepodnikli.

V loňském roce naši členové přispěli různými dokumenty a fotografiemi do výstavy ZTRACENI V PŘEKLADU? o 50 letech tlumočení Československu a ČR, kterou připravil ředitel ÚTRL Stanislav Rubáš. Výstava byla nejprve instalována v ÚRTL v Hybernské ulici, pak zde v K-centru a nakonec v Evropském domě v Jungmannově ulici.

Nadále pořádáme soutěž Slovník roku. Porotu jsme v posledních letech omezili na zástupce překladatelských, tlumočnických a vydavatelských organizací (bez zástupců samotných vydavatelů). Ceny pak předáváme vždy v pátek na veletrhu Svět knihy (letos to bude 15. května), kde máme rovněž každým rokem stánek. V jednotlivých ročnících se vždy sešlo mezi 60 a 90 publikacemi domácí a zahraniční produkce, které zůstávají v knihovně JTP.

Každým rokem jsme také byli zastoupeni v porotě dabingové soutěže Františka Filipovského. Tentokrát nás zastupoval Petr Kautský rovnou jako předseda poroty. JTP uděluje Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla, kterou dotujeme částkou 10.000 Kč a dále platí polovinu z ceny příslušné trofeje (dvě porcelánové hlavičky) s tím, že druhou polovinu platí Obec překladatelů.

Co se týče tzv. networkingu, pochopitelně pokračuje oblíbená tradice letních a vánočních „závěrečných“. V letě jsme se setkávali pokaždé na zahradě u Šárky Rubkové a kolem Vánoc zase na sekretariátu JTP. Nově se konalo také setkání kolegyň a kolegů v Ostravě, které uspořádala již podruhé Monika Martínková, a jak se zdá, je zájem scházet se častěji.

Kurzy a další vzdělávání

Jako obvykle, nejvíce kurzů uspořádala a vymyslela Katka Filgasová. Z kurzů se zahraničními lektory citujeme:
- Polština 2012 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3236
- Polština 2014 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4458

Eliška Boková, zorganizovala přednášky německé právní terminologie, prof. Gerald Sander
- 2012 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-2961
- 2013 http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3330

A. Diabová, anglické právo závazkové a trestní, David Hutchins
- http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-4011

Dále pak s českými lektory, Petr Kautský
- Rétorika Ing. Jiří Svoboda 2 x http://www.jtpunion.org/spip/article-php3-id_article-3835
A další přednášky o Itálii (ve spolupráci se Společností přátel Itálie), o arabském světě a historii (ve spolupráci s Opus Arabicum), o islámu, …

Akce budoucí

Plánujeme pokračovat v organizaci Jeronýmových dnů a Jarních/Mladých Jeronýmů, pokud budou další zajímavá témata. Příští se koná hned zítra.

Na podzim chystáme vydání nového CD, případně jiného nosiče při příležitosti 25. výročí vzniku JTP.

Katka Filgasová chystá dvoudenní kurz pro polštináře tentokrát pro změnu v Ostravě. Kromě toho jedná s prof. Faberem o možném projektu analýzy činnosti lidského mozku během simultánního tlumočení, na němž by se podílel i UTRL a ASKOT.

Filozofická fakulta OU vznesla v půlce března opět požadavek na prezentaci JTP buď v rámci Německo-českých dnů, nebo přímo ve výuce - provede Monika Martinková.

Tomáš Svoboda přislíbil podněty k povzbuzení mladých kolegů aby vstoupili do JTP.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Seminář z Klausem Zieglerem z AIIC. Trendy v tlumočení a základy akustiky pro konferenční tlumočníky

Datum konání: 24.4 2021

Vzhledem k epidemické situaci se konání semináře odkládá na neurčito, do doby, kdy bude možné pořádat...
Více

Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).