(42) Cvrček, Václav – Cvrčková, Ludmila: VELKÝ SLOVNÍK RÝMŮ

(42) Cvrček, Václav – Cvrčková, Ludmila: VELKÝ SLOVNÍK RÝMŮ
18.6 2015
NLN –Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. 1. vyd. 452 s. Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků č. MSM0021620823.Unikátní projekt rozsahem i způsobem zpracování. Příručka rýmů usnadní psaní jakýchkoli rýmovaných textů, což je úkol, před kterým stojí nejen začínající básníci, ale také autoři písňových textů, reklamních sloganů a mnozí další. Slovník zároveň může sloužit jako doplňková pomůcka při výuce literární teorie na základních a středních školách. Svým rozsahem i způsobem zpracování unikátní projekt, který na současném knižním trhu nemá obdoby (posledním takovým pokusem byl Puchmajerův Rýmovník z roku 1824). Heslář slovníku se opírá o korpus SYN2005 Ústavu Českého národního korpusu (což je textová databáze obsahující přes 100 milionů slov současné češtiny). Tato rozsáhlá datová základna umožňuje poprvé v historii vytvořit slovník rýmů, který je v porovnání s předchozími pokusy na tomto poli několikanásobně bohatší a nepoměrně lépe využitelný. obsahuje rýmy k více než 220 tisícům různých slovních tvarů zařazených k více než 10 tisícům různých slovních zakončení. pokrývá celou běžnou slovní zásobu, ale i slova periferní, např. zvláštní vlastní jména, vědecké termíny apod. Vedle návodu k použití a popisu způsobu zpracování slovníku je kniha doplněna i teoretickou statí o užití a historii rýmu od Ondřeje Skovajsy. ISBN 978-80-7422-095-1. 400 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Jak se hladí duše

Datum konání: 10.8 2020
František Novotný, Eva Šašinková, Miloš Černý
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).