(61) Zídek, Svatopluk (ed.) a kol.:TECHNICAL MONUMENTS OF THE VISEGRÁD FOUR / TECHNICKÉ PAMÁTKY ZEMÍ

(61) Zídek, Svatopluk (ed.) a kol.:TECHNICAL MONUMENTS OF THE VISEGRÁD FOUR / TECHNICKÉ PAMÁTKY ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY / A VISEGRÁDI ORSZÁGOK TECHNIKAI MŰEMLÉKEI / ZABYTKI TECHNIKI KRAJÓW WYSZEHRADZKIEJ CZWÓRKI / TECHNICKÉ PAMIATKY KRAJÍN VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY.
18.6 2015
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů, ve spolupráci s Národním technickým muzeem Praha a agenturou Czech Tourism, Praha 2011. 1. vyd. 112 s. Publikace uzavírá čtyřdílnou edici „Technické památky Visegrádské čtyřky“, vycházející v letech 2000-2010 postupně v ČR, Maďarsku, polsku a na Slovensku. 24 zajímavých objektů industriálního dědictví každé země. Celkem 96 objektů představeno stručnou informací ve 4 jazycích a perokresbou a označením v mapách jednotlivých zemí. ISBN 978-80-7393-200-8.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Jak se hladí duše

Datum konání: 10.8 2020
František Novotný, Eva Šašinková, Miloš Černý
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).