(45) Hanel, Lubomír – Plíštil, Jiří – Novák, Jindřich: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V. RYBY A RYBOVITÍ OBRA

(45) Hanel, Lubomír – Plíštil, Jiří – Novák, Jindřich: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V. RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 7. PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII), KOSTNATÍ (NEOPTERYGII), / ROPUŠNICOTVAŘÍ (SCORPAENIFORMES) – OSTNOPLOUTVÍ (PERCIFORMES) – PERCOIDEI/.
18.6 2015
Národní muzeum, Praha 2011. 1. vyd. 151 s. Cílem ediční řady je co nejúplnější přehled českých názvů živočichů a také aktuální verze jejich systematického třídění. Autory jednotlivých svazků jsou naši přední odborníci na jednotlivé skupiny obratlovců i bezobratlých. U každého druhu je uveden plný vědecký název (a častěji používaná synonyma), dále užívané nebo nově navržené pojmenování a případně starší, dnes už nepoužívané názvy druhů. Na závěr každého dílu je připojen úplný rejstřík českých a latinských názvů. Snahou editora a autorů je sjednotit české názvosloví živočichů a zejména zamezit živelným překladům z cizích jazyků. Publikace mají široké využití u překladatelů, v redakcích, nejrůznějších institucích s osvětovým zaměřením (muzea, zoologické zahrady) i na různých úrovních škol. Až dosud vyšlo 7 dílů ve 14 částech. ISBN 978-80-7036-317-1. 50 Kč.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).