(53) Břinková, Lucie - Kalousová, Josefína - Kosinová, Barbora – Spilková, Markéta - Šůchová, Lucie

18.6 2015
V elektronické podobě. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2012. 140 hesel.
Cílem projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte je (neslyšícím i slyšícím) žákům přiblížit poutavým způsobem odlišnosti v komunikaci neslyšících lidí a zprostředkovat jim formou zážitku informace o tlumočnických službách, které jsou důležité pro jejich každodenní život ve většinové, tj. Slyšící, společnosti, a naučit je prakticky tyto služby využívat. Nedílnou součástí online portálu www.tond.cz je proto i výkladový slovník vybraných klíčových pojmů určený především žákům a učitelům základních a středních škol bez ohledu na jejich zaměření.
Slovník je umístěn v jedné z budov velkého města. Jeho heslář vychází z cílů projektu a předkládá pojmy související s životem neslyšících lidí, s jejich komunikací a kulturou, se vzděláváním žáků s vadou sluchu a také s tlumočnickými službami coby druhem sociální služeb, které spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Jednotlivá hesla jsou řazena abecedně. Každý pojem (v českém jazyce a jeho ekvivalent v českém znakovém jazyce) následně obsahuje výklad daného pojmu v českém jazyce a překlad výkladu v českém znakovém jazyce prezentovaný prostřednictvím videonahrávky. Pro rychlé hledání ve slovníku je možno využít funkci vyhledávání dle prvních písmen. Autory slovníku je tým tlumočníků českého znakového jazyka a pedagogů ze škol pro sluchově postižené, kteří jsou členy České komory tlumočníků znakového jazyka, o. s.
Žádné komentáře. Buďte první.

Přidat komentář

Akce

Runwayband

Datum konání: 30.9 2020
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).