Seznam slovníků 2013

(56) A GLOSSARY OF CATCHWORDS OF THE CZECH AVANT-GARDE. CONCEPTIONS OF AESTHETICS AND THE CHANGING FACES OF ART 1908-1958

(56) A GLOSSARY OF CATCHWORDS OF THE CZECH AVANT-GARDE. CONCEPTIONS OF AESTHETICS AND THE CHANGING FACES OF ART 1908-1958

13. 12. 2012
Překlad z češtiny David Short. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nakladatelství Togga s. r. o. Praha 2012, 1. vyd. 512 s. Glossary is a collective enterprise aimed at reconstructing some of the landmark
Více
(54) Nolen-Hoeksema, S. - Fredrickson, B. L. - Loftus ,G. R. – Wagenaar - W. A.: PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA.

(54) Nolen-Hoeksema, S. - Fredrickson, B. L. - Loftus ,G. R. – Wagenaar - W. A.: PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA.

12. 12. 2012
Portál, Praha 2012, 3. přepracované vydání, nový český překlad, 888 s. Jedna z nejužívanějších encyklopedií psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových
Více

(53) Břinková, Lucie - Kalousová, Josefína - Kosinová, Barbora – Spilková, Markéta - Šůchová, Lucie – Dingová, Naďa: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH POJMŮ PROJEKTU TLUMOČNÍK OČIMA NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE.

22. 11. 2012
V elektronické podobě. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2012. 140 hesel. Cílem projektu Tlumočník očima neslyšícího dítěte je (neslyšícím i slyšícím) žákům přiblížit poutavým způsobem odlišnosti
Více
(47) Průcha Jan, Veteška Jaroslav: ANDRAGOGICKÝ SLOVNÍK

(47) Průcha Jan, Veteška Jaroslav: ANDRAGOGICKÝ SLOVNÍK

7. 11. 2012
Grada Publishing, Praha 2012. 296 s. První slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem
Více
(48) Olšovský, Jiří: SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POJMŮ SOUČASNOSTI

(48) Olšovský, Jiří: SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POJMŮ SOUČASNOSTI

7. 11. 2012
Grada Publishing, Praha 2012. 3., rozšířené a aktualizované vydání. 336 s. Toto vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního
Více
(49) Kubáček Jan: SLOVNÍK POLITICKÉHO MANAGEMENTU A VOLEBNÍHO MARKETINGU

(49) Kubáček Jan: SLOVNÍK POLITICKÉHO MANAGEMENTU A VOLEBNÍHO MARKETINGU

7. 11. 2012
Grada Publishing, Praha 2012. 104 s. Slovník zahrnuje téměř sto odborných hesel z oblasti politického managementu, politického a volebního marketingu a politické komunikace. Většina uvedených termínů nebyla
Více
(50) Tretera, Jiří Rajmund – Horák, Záboj: SLOVNÍK CÍRKEVNÍHO PRÁVA

(50) Tretera, Jiří Rajmund – Horák, Záboj: SLOVNÍK CÍRKEVNÍHO PRÁVA

7. 11. 2012
Grada Publishing, Praha 2012. 152 s. První český slovník specializovaný na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a
Více
(51) Jandourek Jan: SLOVNÍK SOCIOLOGICKÝCH POJMŮ

(51) Jandourek Jan: SLOVNÍK SOCIOLOGICKÝCH POJMŮ

7. 11. 2012
Grada Publishing, Praha 2012. 264 s. 610 hesel. Jak sám autor uvádí, smyslem této knihy je v naší chaotické době vrátit čtenáře k významům slov. Žijeme nejen v záplavě neutříděných informací, ale také
Více
(52) Kolář, Zdeněk a kol.: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK Z PEDAGOGIKY

(52) Kolář, Zdeněk a kol.: VÝKLADOVÝ SLOVNÍK Z PEDAGOGIKY

7. 11. 2012
Grada Publishing, Praha 2012. 192 s. 583 vybraných hesel. Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy
Více
(45) Hanel, Lubomír – Plíštil, Jiří – Novák, Jindřich: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V. RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 7. PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII), KOSTNATÍ (NEOPTERYGII), / ROPUŠNICOTVAŘÍ (SCORPAENIFORMES) – OSTNOPLOUTVÍ (PERCIFORMES) – PERCOIDEI/.

(45) Hanel, Lubomír – Plíštil, Jiří – Novák, Jindřich: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V. RYBY A RYBOVITÍ OBRATLOVCI (PISCES) 7. PAPRSKOPLOUTVÍ (ACTINOPTERYGII), KOSTNATÍ (NEOPTERYGII), / ROPUŠNICOTVAŘÍ (SCORPAENIFORMES) – OSTNOPLOUTVÍ (PERCIFORMES) – PERCOIDEI/.

14. 10. 2012
Národní muzeum, Praha 2011. 1. vyd. 151 s. Cílem ediční řady je co nejúplnější přehled českých názvů živočichů a také aktuální verze jejich systematického třídění. Autory jednotlivých svazků jsou naši
Více
(46) Maier, Dieter: ALPY: NEJKRÁSNĚJŠÍ HORSKÉ PRŮSMYKY.  Autem - na motorce - pešky.

(46) Maier, Dieter: ALPY: NEJKRÁSNĚJŠÍ HORSKÉ PRŮSMYKY. Autem - na motorce - pešky.

14. 10. 2012
Rebo Productions CZ, Dobřejovice 2011. 2 vyd. 288 s. Kniha vhodná pro každého, kdo sám nechce nebo nemůže podniknout vysokohorskou túru, ale přesto touží okusit a zažít jedinečnou krásu a atmosféru horských
Více
(44) Beneš, Josef R.: ČESKO-NĚMECKO-ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK S POPISY POKRMŮ A NÁPOJŮ ČESKÉ KUCHYNĚ

(44) Beneš, Josef R.: ČESKO-NĚMECKO-ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK S POPISY POKRMŮ A NÁPOJŮ ČESKÉ KUCHYNĚ

11. 10. 2012
Studio Press, Čáslav 2012. 1. vyd. 44. s. Slovník je určen pro hostince a restaurace s převážně českými pokrmy, pro školy hotelového typu i překladatele. Má především pomoci vysvětlit zahraničnímu hostu
Více
(31) Voráčková, Šárka: ATLAS GEOMETRIE. Geometrie krásná a užitečná.

(31) Voráčková, Šárka: ATLAS GEOMETRIE. Geometrie krásná a užitečná.

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 256 s. Kniha obsahuje soupis geometrických pojmů bohatě doplněný ilustracemi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy jsou předkládány v historických souvislostech,
Více
(32) Velebil, Dalibor: MINERÁLY POD NOHAMA, V PRŮMYSLU A VE SBÍRKÁCH. Hlavní minerály, jejich vznik, výskyt a použití.

(32) Velebil, Dalibor: MINERÁLY POD NOHAMA, V PRŮMYSLU A VE SBÍRKÁCH. Hlavní minerály, jejich vznik, výskyt a použití.

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 376 s. Publikace je rozdělena do dvou částí. První je věnována vysvětlení základních pojmů z mineralogie a geologie a nastínění geologických pochodů, během nichž minerály
Více
(33) Fediuk, Ferry – Fediuková, Eva – Sidorinová, Tamara – Šrámek, Jan – Táborský, Zdeněk: HRADNÍ KÁMEN PŘEMYSLOVSKÉ DOBY V ČECHÁCH.

(33) Fediuk, Ferry – Fediuková, Eva – Sidorinová, Tamara – Šrámek, Jan – Táborský, Zdeněk: HRADNÍ KÁMEN PŘEMYSLOVSKÉ DOBY V ČECHÁCH.

28. 9. 2012
Prostým okem i pod drobnohledem. Academia, Praha 2012. 1. vyd. 192 s. Kámen a jiný stavební materiál je nedílnou součástí technické, řemeslné i obchodní historie každé lokality. Tato kniha se v obecné
Více
(34) Kusáková, Lenka: LITERÁRNÍ KULTURA A ČESKOJAZYČNÝ PERIODICKÝ TISK (1830-1850).

(34) Kusáková, Lenka: LITERÁRNÍ KULTURA A ČESKOJAZYČNÝ PERIODICKÝ TISK (1830-1850).

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 568 s. Monografie je výsledkem dlouholetého studia problematiky české literatury v časopisech doby národního obrození. Představuje českojazyčný periodický tisk z let 1830–1850
Více
(35) Waldhauser, Jiří: KELTSKÉ ČECHY

(35) Waldhauser, Jiří: KELTSKÉ ČECHY

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 384 s. Dvojí svět skrývají Čechy pro každého, lhostejno zda pro svého obyvatele, nebo pro návštěvníka. Jeden, po jehož povrchu chodíme a jímž (dnes) žijeme, jehož kulisou
Více
(36) Cudlín Karel – Cudlínová, Eva: OSMDESÁT MAGICKÝCH MÍST SVATÉ ZEMĚ

(36) Cudlín Karel – Cudlínová, Eva: OSMDESÁT MAGICKÝCH MÍST SVATÉ ZEMĚ

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 336 s. Karel Cudlín je považován za jednoho z nejlepších českých dokumentaristů. Většina jeho fotografií vzniká na cestách, jezdí pravidelně a rád do Izraele, do země, o které
Více
(37) Macek, Jan – Procházka, Josef – Traxler, Ladislav: NOČNÍ MOTÝLI III. Píďalkovití.

(37) Macek, Jan – Procházka, Josef – Traxler, Ladislav: NOČNÍ MOTÝLI III. Píďalkovití.

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 424 s. Publikace je třetím svazkem plánované čtyřdílné edice atlasu housenek a motýlů střední Evropy. Podobně jako u dvou předchozích dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený
Více
(38) Bína, Jan – Demek, Jaromír: Z NÍŽIN DO HOR. Geomorfologické jednotky České republiky.

(38) Bína, Jan – Demek, Jaromír: Z NÍŽIN DO HOR. Geomorfologické jednotky České republiky.

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 344 s. Krajinně pestré a rozmanité území České republiky rozdělují geografové – kromě velkých soustav a celků – na zhruba 250 menších a 900 zcela malých jednotek. Publikace
Více
(39) Horoszczak, Jarosław: SŁOWNIK ŁEMKOWSKO-POLSKI, POLSKO-ŁEMKOWSKI

(39) Horoszczak, Jarosław: SŁOWNIK ŁEMKOWSKO-POLSKI, POLSKO-ŁEMKOWSKI

28. 9. 2012
Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA, Varšava 2004, 404 s. Slovník jazyka etnické skupiny Lemků, kteří žijí na území Karpat, mezi řekami Osława a Laborec na východě až po údolí řeky Poprad
Více
(40) Janoušek, Pavel a kol.: PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989.

(40) Janoušek, Pavel a kol.: PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989.

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 488 s. Příručka vykresluje proměny české literatury v druhé polovině 20. století, v desetiletích, kdy její osudy výrazně spoluurčovaly komunistická utopie, pragmatická snaha
Více
(41) Horáček, Filip – Chlup, Radek: UČEBNICE KLASICKÉ ŘEČTINY.

(41) Horáček, Filip – Chlup, Radek: UČEBNICE KLASICKÉ ŘEČTINY.

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 448 s. První původní česká učebnice klasické řečtiny od roku 1950 je určena především vysokoškolským studentům a je koncipována tak, aby byla přijatelná jak pro klasické filology,
Více
(42)  Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav: PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY

(42) Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav: PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY

28. 9. 2012
Academia, Praha 2012, 1. vyd. 624 s. Cílem knihy je představit čtenářovi pestrost velkých hub ve střední Evropě. Obsahuje téměř všechny běžné druhy, ale i celou řadu druhů vzácných. Jedná se o pečlivě
Více
(43) Háva, Jiří: BROUCI ČELEDI KOŽOJEDOVITÍ (DERMESTIDAE) ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Beetles of the family Dermestidae of the Czech and Slovak Republics.

(43) Háva, Jiří: BROUCI ČELEDI KOŽOJEDOVITÍ (DERMESTIDAE) ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Beetles of the family Dermestidae of the Czech and Slovak Republics.

28. 9. 2012
Academia, Praha 2011. 1. vyd. 104 s. Publikace volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Zoologické klíče“. Na již vyšlá díla autor navazuje publikací, ve které zpracovává další velmi hospodářsky důležitou
Více
1 2 3 4

Akce

XVII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Datum konání: 11.10 2018
11. októbra 2018  Banská Bystrica
 
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).