Seznam slovníků 2013

(30) Laně, Tomáš a kolektiv Lingea: TURECKO-ČESKÝ A ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK

(30) Laně, Tomáš a kolektiv Lingea: TURECKO-ČESKÝ A ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK

5. 9. 2012
Lingea, Brno 2012. 1. vyd. 606 s. 32 000 hesel, 40 000 významů, 6 000 příkladů a idiomů. Zcela původní autorské dílo zachycující co nejvěrněji současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření
Více

(29) Malina, Jaroslav a kol.: ENCYKLOPEDIE SEXUALITY, EROTIKY A LÁSKY VŠECH KULTUR SVĚTA. ENCYCLOPAEDIA OF SEXUALITY, EROTICISM AND LOVE ALL CULTURES OF THE WORLD.

24. 8. 2012
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2012. 1. vyd. Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU. Volně přístupná na internetu na adrese:
Více
(26) Kraus, Ivo: DĚJINY EVROPSKÝCH OBJEVŮ A VYNÁLEZŮ. Od Homéra k Einsteinovi.

(26) Kraus, Ivo: DĚJINY EVROPSKÝCH OBJEVŮ A VYNÁLEZŮ. Od Homéra k Einsteinovi.

22. 8. 2012
Academia, Praha. Dotisk 1. vyd. 2002. 330 s. Soubor chronologicky uspořádaných esejí z historie evropské vědy a techniky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány životním osudům významných evropských myslitelů,
Více
(27) Bandini, Ditte a Giovany: KDO JE KDO V NEBI

(27) Bandini, Ditte a Giovany: KDO JE KDO V NEBI

22. 8. 2012
Aneb o prostopášnosti bohů. Překl. z němčiny. Euromedia Group, Praha 2011. 2. vyd. 319 s. Lexikon více než 200 bohů a božstev z různých částí světa, jejímž cílem je umožnit čtenáři, aby si vytvořil barvitý
Více
(28) Pinske, Jörn: ORCHIDEJE. Nejkrásnější druhy a hybridy. Výběr. Pěstování.

(28) Pinske, Jörn: ORCHIDEJE. Nejkrásnější druhy a hybridy. Výběr. Pěstování.

22. 8. 2012
Rebo Productions, Dobřejovice 2010. 5. vyd. 95 s. Bohatě ilustrovaná publikace přináší základní informace a praktické pokyny potřebné pro pěstování orchidejí a přehled nejkrásnějších druhů a kříženců této
Více
(24) Oliva, Karel a kol: POLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(24) Oliva, Karel a kol: POLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

7. 8. 2012
Leda, Voznice 2012. 3., opravené a doplněné vyd. 1444 s. Cca 80 000 hesel zahrnujících asi 115 000 polských výrazů a 172 000 českých ekvivalentů. Ucelené shrnutí slovní zásoby polského jazyka podle zásad
Více
(25) Janešová, Jarmila – Polverari, Anna: ITALSKO-ČESKÝ A ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍK

(25) Janešová, Jarmila – Polverari, Anna: ITALSKO-ČESKÝ A ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍK

7. 8. 2012
LEDA, Voznice. Dotisk 1. vyd. 2008. 896 s. Oboustranný slovník prezentuje současnou slovní zásobu obou jazyků v rozsahu přibližně 31 100 italských výrazů a 43 000 českých ekvivalentů v italsko-české části
Více
(23) Chovanec, Jan – Bázlik, Miroslav – Hrehovčík Teodor:  SOUDNÍ PŘEKLAD A TLUMOČENÍ.

(23) Chovanec, Jan – Bázlik, Miroslav – Hrehovčík Teodor: SOUDNÍ PŘEKLAD A TLUMOČENÍ.

22. 6. 2012
Wolters Kluwer ČR, Praha 2011. 408s. Publikace představuje komplexní pohled na teorii a praxi překladatelské a tlumočnické činnosti na pozadí anglického a českého jazyka. Oproti slovníkům prezentuje nejen
Více
(22) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

(22) Fronek, Josef: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

30. 5. 2012
Leda, Praha 2012. 2. přepracované a doplněné vydání. 1336 stran, více než 70.000 hesel a podhesel, přes 160.000 anglických výrazů, frází a příkladů, přibližně 300.000 českých ekvivalentů. Je zaměřen na
Více
(20) Bahbouh, Charif - Fleissig, Jiří - Raczyński, Roman: ENCYKLOPEDIE ISLÁMU

(20) Bahbouh, Charif - Fleissig, Jiří - Raczyński, Roman: ENCYKLOPEDIE ISLÁMU

19. 5. 2012
Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem roku 1429 hidžry. 1. vyd. 366 s. Autoři encyklopedie vybrali a nashromáždili dosud největší množství informací týkajících se islámu, který v současném světě vyznává jedna
Více
(21) Mikeš, Pavel: SOMÁLSKÁ PŘÍSLOVÍ

(21) Mikeš, Pavel: SOMÁLSKÁ PŘÍSLOVÍ

19. 5. 2012
Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011. 1. vyd. 58 s. Autor nás ve své knížce seznamuje se somálskými příslovími, která se dříve většinou předávala ústně. Jsou uvedena somálsky v přepisu do latinky a pak
Více

(19) Malina, Jaroslav a kol: ENCYKLOPEDIE ANTROPOLOGIE / ENCYCLOPAEDIA OF ANTHROPOLOGY. Multimediální elektronický výukový materiál.

9. 5. 2012
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2011. 2. aktual. vydání, Brno 2011. Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU. Volně přístupné na internetu na adrese: http:/
Více

(18) Malina, Jaroslav a kol.: ČLOVĚK-AUTO-ENCYKLOPEDIE / MAN-AUTO-ENCYCLOPAEDIA. Multimediální elektronický výukový materiál.

6. 5. 2012
Masarykova univerzita, Brno 2012. 1. vyd. Volně přístupné na internetu na adrese: http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning
Více
(16)  Müller, Richard - Šidák, Pavel: SLOVNÍK NOVĚJŠÍ LITERÁRNÍ TEORIE.

(16) Müller, Richard - Šidák, Pavel: SLOVNÍK NOVĚJŠÍ LITERÁRNÍ TEORIE.

2. 5. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 700 s. 1018 hesel. Slovník pokrývá současnou literární teorii prostřednictvím jak klíčových konceptů, tak užších, přesněji definovaných pojmů. Klíčová hesla mohou sloužit
Více
(17) Sobek, Dušan: FRANCOUZSKO-ČESKY OBECNĚ VĚDNÍ SLOVNÍK (kontextový).

(17) Sobek, Dušan: FRANCOUZSKO-ČESKY OBECNĚ VĚDNÍ SLOVNÍK (kontextový).

2. 5. 2012
Academia, Praha 2012. 1. vyd. 420 s. Slovník je zaměřen na obecnou rovinu vědecké slovní zásoby, tvořící základ ústního i písemného projevu ve všech vědních oborech. Je určen uživatelům, kteří již ovládají
Více

(15) Francisci, Cyril – Kováčik, Milan – Hudec, Ján: VÝKLADOVÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ – 2012 (ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ).

28. 4. 2012
Elektronický slovník volne prístupný na adrese: http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp.Rezortná terminologická pomôcka je rozšírená o vyše 1500 nových hesiel spracovaných v roku 2011. Ministerstvo dopravy,
Více
(11) Kodíček, Milan: BIOCHEMICKÉ POJMY. Výkladový slovník.

(11) Kodíček, Milan: BIOCHEMICKÉ POJMY. Výkladový slovník.

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 2004.1. vyd. 171 s. Obsahuje 1100 pojmů. Zahrnuje též elektronickou interaktivní verzi. Text doplněn vzorci, tabulkami a schématy. Určeno
Více
(12) Vorlíčková, Blanka – Khel, Richard – Čechová, Petra: OSOBNÍ KNIHOVNA KARLA ČAPKA

(12) Vorlíčková, Blanka – Khel, Richard – Čechová, Petra: OSOBNÍ KNIHOVNA KARLA ČAPKA

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 20011. 1. vyd. 252 + 16 s. Publikace předkládá podrobný soupis osobní knihovny K. Čapka v podobě katalogu se 16 stranami barevných příloh
Více
(13) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část anglicko-česká.

(13) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část anglicko-česká.

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 2012.1. vyd. 1000 s. Obsahuje přes 85 000 hesel ze 70 chemických a s chemií spojených podoborů. Zahrnuje nejnovější i dříve používané termíny
Více
(14) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část česko-anglická.

(14) Mindl, Jaromír – Panchartek, Josef: VELKÝ CHEMICKÝ SLOVNÍK. Část česko-anglická.

20. 4. 2012
Vysoká škola chemicko-technologická, vydavatelství VŠCHT, Praha 2012.1. vyd. 688 s. ISBN 978-80-7080-792-7.
Více
(10) Malý, Radek: POETICKÝ SLOVNÍČEK DĚTEM V PŘÍKLADECH.

(10) Malý, Radek: POETICKÝ SLOVNÍČEK DĚTEM V PŘÍKLADECH.

5. 4. 2012
Meander – Ivana Pecháčková, Praha 2012. 1. vyd. 32 s. Umělecká edoce Modrý slon. Ilustrace Daniel Michalík. Doslov Daniela Fischerová. Autor se pokouší přiblížit dětem některé tradiční básnické útvary,
Více
(9) Luck, Steve: ZIGARREN. GESCHICHTE HERSTELLUNG GENUSS (DOUTNÍKY. Historie výroba požívání).

(9) Luck, Steve: ZIGARREN. GESCHICHTE HERSTELLUNG GENUSS (DOUTNÍKY. Historie výroba požívání).

3. 4. 2012
Nakladatelství Trans Texas GmbH, Köln. 176 s. Překlad z angličtiny Martin Rometsch. Výkladový slovník s četnými ilustracemi líčí historii používání tabáku, popisuje „anatomii“ doutníků, jejich druhy, skladování,
Více
(4) Fabián, Josef – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. A-Fi.

(4) Fabián, Josef – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. A-Fi.

2. 3. 2012
Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2009. 1. vyd. 104 s. V roce 1995 vydal kolektiv autorů první Slovník osobností Valašska se 1400 hesly, o dva roky později s 2200 biografickými hesly.
Více
(5) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Fi-Ju.

(5) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Fi-Ju.

2. 3. 2012
Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2010. 1. vyd. 104 s. ISBN 978-80-904179-4-6.
Více
(6) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Ju-Na.

(6) Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kol.: KDO BYL KDO JE KDO na východní Moravě. Ju-Na.

2. 3. 2012
Občanské sdružení Valašské Athény, Valašské Meziříčí 2010. 1. vyd. 104 s. ISBN 978-80-904179-5-3.
Více
1 2 3 4

Akce

XVII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Datum konání: 11.10 2018
11. októbra 2018  Banská Bystrica
 
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).