Seznam slovníků 2016

(28)	 Maštera, Jaromír – Zavadil, Vít – Dvořák, Jan: VAJÍČKA A LARVY OBOJŽIVELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

(28) Maštera, Jaromír – Zavadil, Vít – Dvořák, Jan: VAJÍČKA A LARVY OBOJŽIVELNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 180 s. Publikace podává ucelený a co nejpodrobnější přehled snůšek a larev všech našich druhů obojživelníků, doplněný rozsáhlou fotodokumentací a kresbami ústních disků pulců
Více
(29)	 Kočárek, Petr: ROVNOKŘÍDLÍ ČESKÉ REPUBLIKY

(29) Kočárek, Petr: ROVNOKŘÍDLÍ ČESKÉ REPUBLIKY

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 288 s. Rovnokřídlí jsou velmi nápadnou a na obecné úrovni dosti povědomou skupinou hmyzu. Avšak publikace, která by rovnokřídlé přiblížila široké odborné veřejnosti, dosud
Více
(30)	Macek, Jan – Traxler, Ladislav – Laštůvka, Zdeněk – Beneš, Jiří: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY IV. DENNÍ MOTÝLI.

(30) Macek, Jan – Traxler, Ladislav – Laštůvka, Zdeněk – Beneš, Jiří: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY IV. DENNÍ MOTÝLI.

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 540 s. Poslední díl atlasu je završením čtyřdílné řady atlasů motýlů a housenek střední Evropy. Kromě většině čtenářů známých čeledí denních motýlů, jako jsou otakárkovití,
Více
(31)	Nedvěd, Oldřich: BROUCI ČELEDI SLUNÉČKOVITÍ

(31) Nedvěd, Oldřich: BROUCI ČELEDI SLUNÉČKOVITÍ

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 304 s. Biologie a ekologické nároky sta druhů slunéček žijících ve střední Evropě, většinou s fotografiemi dospělých brouků, u části druhů i larev a kukel. Určovací klíče
Více
(32) 	Šticha, František: ČESKO-NĚMECKÁ SROVNÁVACÍ GRAMATIKA

(32) Šticha, František: ČESKO-NĚMECKÁ SROVNÁVACÍ GRAMATIKA

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 2. vyd. 924 s. Druhé, opravené a doplněné vydání Česko-německé srovnávací gramatiky se obrací především na českou kulturní veřejnost, která je již alespoň minimálně zasvěcena do německého
Více
(33) 	Wilken, Engelbrecht: DĚJINY NIZOZEMSKÉ A VLÁMSKÉ LITERATURY

(33) Wilken, Engelbrecht: DĚJINY NIZOZEMSKÉ A VLÁMSKÉ LITERATURY

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 632 s. Nizozemština, jazyk, kterým mluví Nizozemci a Vlámové, je s více než 25 milionů mateřských mluvčích třetím nejvíce zastoupeným germánským jazykem. Díla psaná nizozemsky
Více
(34) 	Voleková, Kateřina: ČESKÁ LEXIKOGRAFIE 15. STOLETÍ

(34) Voleková, Kateřina: ČESKÁ LEXIKOGRAFIE 15. STOLETÍ

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 430 s. Kniha popisuje vývoj české lexikografie od českých glos v cizojazyčných textech ke vzniku prvních latinsko-českých slovníků a následný rozkvět české lexikografie v
Více
(35) 	Šormová, Eva a kol.: ČESKÁ ČINOHRA 19. A ZAČÁTKU 20. STOLETÍ. OSOBNOSTI I. A-M.

(35) Šormová, Eva a kol.: ČESKÁ ČINOHRA 19. A ZAČÁTKU 20. STOLETÍ. OSOBNOSTI I. A-M.

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 1296 s. Kniha je třetím svazkem rozsáhlé encyklopedie Česká divadelní encyklopedie, zpracovávané na půdě Kabinetu pro studium českého divadla. 19. století, jemuž se dvoudílný
Více
(36) 	Kuna, Martin a kol: ARCHEOLOGICKÝ ATLAS ČECH

(36) Kuna, Martin a kol: ARCHEOLOGICKÝ ATLAS ČECH

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 1. vyd. 517 s. Publikace, jaká zájemci o českou archeologii stále schází. I v ČR existuje řada archeologických encyklopedií a průvodců; tato kniha se ale od nich liší. Jejím cílem
Více
(37) 	Daniel Adam z Veleslavína: NOMENCLATOR QUADRILINGUIS BOEMICO-LATINO-GRAECO-GERMANICUS

(37) Daniel Adam z Veleslavína: NOMENCLATOR QUADRILINGUIS BOEMICO-LATINO-GRAECO-GERMANICUS

3. 12. 2015
Academia, Praha 2015. 368 s. Slovníky Daniela Adama z Veleslavína patří jak svým rozsahem, tak vlivem na český jazyk mezi nejvýznamnější díla v dějinách české lexikografie. Čeština se díky nim dostala
Více
(19) WIKIPEDIE

(19) WIKIPEDIE

20. 11. 2015
Wikipedie, svobodná encyklopedie, je encyklopedické dílo pozoruhodného rozsahu. Je spojením slovníku výkladového, resp. encyklopedie a slovníku překladového. Existuje ve více než 280 jazykových verzích díky nezištné práci desítek tisíc...
Více
(19) WIKIPEDIE

(19) WIKIPEDIE

17. 11. 2015
Kolega Michal Staša, člen JTP a předseda Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, která se též na soutěži Slovník roku podílí (financuje Cenu za překladový slovník), přihlásil v souladu se statutem soutěže
Více

(18) Jirásek, P. - Novák, L. - Požár, J.: ČESKO-ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

15. 10. 2015
AFCEA - Kybernetická bezpečnost, Praha 2015. 3., aktualizovaná a doplněná verze. Překlad do angličtiny Karel Vavruška. Nultá verze byla prezentována na mezinárodní odborné konferenci Kybernetická bezpečnost
Více
(17)	Machová, Jitka: BIOMEDICÍNSKÁ TERMINOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK.

(17) Machová, Jitka: BIOMEDICÍNSKÁ TERMINOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK.

12. 10. 2015
Univerzita Jana Amose Komenského, Praha 2014. 284 s. Slovník vyplňuje mezeru v nabídce odborné terminologické a slovníkové literatury. Je jedinečným výrazem autorčiny více než padesátileté práce zkušené
Více
(16) Bahbouh, Charif: ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

(16) Bahbouh, Charif: ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

28. 9. 2015
Dar Ibn Rushd, Orientální nakladatelství, Brandýs n. L. 2015. 850 s. Slovník je zatím největším arabsko-českým slovníkem tohoto typu. Slova jsou řazena podle výslovnosti, nikoli podle kořenů. Obsahuje
Více
(15) Škába, Jiří: SLOVNÍK THAJSKO-ČESKÝ

(15) Škába, Jiří: SLOVNÍK THAJSKO-ČESKÝ

31. 7. 2015
Škábová Hana, Praha 2015. 1. vyd. 211 s. První a zatím jediný thajsko-český slovník, který vyšel šestnáct let po prvním vydání slovníku česko-thajského. Ten byl oceněn JTP jako průkopnický čin na poli
Více
(13)  Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

(13) Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

30. 7. 2015
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013. 1. vyd. 247 s. První svazek dvoudílného překladového souboru, který vyplňuje více než 50letou mezeru, která vznikla po posledním vydání Rusko-českého slovníku
Více
(14)  Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

(14) Machalová, Milena – Vysloužilová, Eva: RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE.

30. 7. 2015
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015. 1. vyd. 335 s. Je to druhý svazek dvoudílného slovníku. Materiál k němu byl řadu let shromažďován z početných slovníkových a encyklopedických pramenů, mluvených
Více
(11) Šebesta, Karel a kolektiv: DRUHÝ A CIZÍ JAZYK: OSVOJOVÁNÍ A VYUČOVÁNÍ. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

(11) Šebesta, Karel a kolektiv: DRUHÝ A CIZÍ JAZYK: OSVOJOVÁNÍ A VYUČOVÁNÍ. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

26. 6. 2015
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014. 121 s. Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumné metody, měření a hodnocení. Tato oblast
Více
(10) Tóth, Rastislav: POLITOLOGICKÝ SLOVNÍK

(10) Tóth, Rastislav: POLITOLOGICKÝ SLOVNÍK

25. 6. 2015
Portál, s.r.o., Praha 2015. 160 s. Slovník pomáhá zorientovat se v tématech souvisejících s rozvojem demokracie, upřesňuje pojmy, které jsou frekventované a někdy nesprávně vysvětlované, a uvádí i pojmy,
Více
(8) Kassi, Abdellah a kol.: MON PREMIER DICTIONNAIRE FRANÇAIS, AMAZIGHE,  ARABE (Můj první slovník francouzsko-berbersko-arabský).

(8) Kassi, Abdellah a kol.: MON PREMIER DICTIONNAIRE FRANÇAIS, AMAZIGHE, ARABE (Můj první slovník francouzsko-berbersko-arabský).

24. 6. 2015
Librairie Al Maarif, Rabat, Maroko, 2010. 1. vyd. 295 s. Slovník má za cíl pomoci žákům i učitelům obohatit jejich znalosti berberského jazyka a rychle se orientovat v berberských textech. Obsahuje mimo
Více
(9) Benamara, Hassane: DICTIONNAIRE AMAZIGHE- FRANÇAIS. Parler de Figuig et ses régions. (Slovník berbersko-francouzský.)

(9) Benamara, Hassane: DICTIONNAIRE AMAZIGHE- FRANÇAIS. Parler de Figuig et ses régions. (Slovník berbersko-francouzský.)

24. 6. 2015
Institut Royal de la Culture, Rabat, Maroko, 2013. 784 s. Obsahuje slovní zásobu užívanou v provincii Figuig (jihovýchod Maroka a jihozápad Alžírska) a jejích regionech, která pokrývá nejrůznější oblasti
Více
(7) Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová: OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

(7) Romana Straussová, Monika Knotková a Ivana Mátlová: OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK SOCIÁLNÍCH SITUACÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

4. 6. 2015
APLA Praha, Střední Čechy, o.s., 2011. Ilustrace Iva Roštárová. Kniha si klade za cíl být užitečnou praktickou a inspirující pomůckou pro rodiče, vychovatele a pedagogy pracující s dětmi s PAS. Formou
Více
(6) Kolektiv autorů: LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V ČESKÉ, NĚMECKÉ A POLSKÉ STATISTICE- METODICKÉ VYSVĚTLIVKY / LEXICON OF BASIC CONCEPTS IN POLISH, CZECH AND GERMAN STATISTICS – METHODOLOGICAL NOTES.

(6) Kolektiv autorů: LEXIKON ZÁKLADNÍCH POJMŮ V ČESKÉ, NĚMECKÉ A POLSKÉ STATISTICE- METODICKÉ VYSVĚTLIVKY / LEXICON OF BASIC CONCEPTS IN POLISH, CZECH AND GERMAN STATISTICS – METHODOLOGICAL NOTES.

19. 5. 2015
Krajská správa českého statistického úřadu v Liberci, Statistický úřad Svobodné země Sachsen, Statistický úřad Wroclaw, Liberec – Kamenz – Wroclaw 2014. 103 s. v české verzi, 112 s. v anglické verzi. Jedním
Více
1 2 3

Akce

XVII. medzinárodná konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Datum konání: 11.10 2018
11. októbra 2018  Banská Bystrica
 
Více
Seznam akcí
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).