Starší ročníky

(26) Jul Christophory a kol. autorů Lycée Michel Rodange: ENGLISH-LUXEMBOURGISCH DICTIONARY / ENGLESCH-LETZBURGESCHEN DICTIONNAIRE  (Anglicko-lucemburský slovník).

(26) Jul Christophory a kol. autorů Lycée Michel Rodange: ENGLISH-LUXEMBOURGISCH DICTIONARY / ENGLESCH-LETZBURGESCHEN DICTIONNAIRE (Anglicko-lucemburský slovník).

2. 12. 2010
Edition Schorgten, Esch/Alzette 1995. 2. vyd. 288 s. 35 000 hesel. Přílohy: klíč k výslovnosti, zkratky, lucemburská gramatika, vybraná bibliografie lucemburského jazyka a literatury. ISBN 2-87953-016-6.
Více
(25) Pukovcová, Erna: NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ EKOLOGICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SLOVNÍK

(25) Pukovcová, Erna: NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ EKOLOGICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SLOVNÍK

22. 11. 2010
Montanex, Ostrava 2004. 1. vyd. 185 s. 7000 hesel v každém směru. Ucelený přehled termínů, nutných ke komunikaci v oboru, na který je kladen stále větší důraz v mezinárodním prostoru EU. ISBN:9788072251032.
Více
(23) Kolektiv autorů LINGEA: LINGEA ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ VELKÝ SLOVNÍK.

(23) Kolektiv autorů LINGEA: LINGEA ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ VELKÝ SLOVNÍK.

19. 11. 2010
LINGEA, Brno 2010. 3., rošířené vyd. 1680 s. 108 00 hesel, 90 000 příkladů, idiomů a frází, 445 000 překladů. Všeobecně zaměřeny slovník, pokrývá však i odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva,
Více

(24) Kolektiv autorů LINGEA: LINGEA SLOVNÍK PLATINIUM – VELKÝ EKONOMICKÝ, TECHNICKÝ, LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ/SLOVENSKÝ A ČESKO/SLOVENSKO-ANGLICKÝ.

19. 11. 2010
LINGEA, V současné době je v prodeji pouze formou downloadu z webu www.lingea.cz, vydání na CD se připravuje. V současné době je v prodeji pouze formou downloadu z webu www.lingea.cz, vydání na CD se připravuje.
Více
(24) Kolektiv autorů LINGEA: TECHNICKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ - na CD.

(24) Kolektiv autorů LINGEA: TECHNICKÝ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ - na CD.

19. 11. 2010
LINGEA, Brno 2010. 135 000 termínů, 190 000 překladů.Zcela nový, původní oboustranný slovník, aktuální a ověřená terminologie z oblasti vědy a techniky. Primárně zaměřen na praktickou slovní zásobu a odborná
Více
(22) Hartl, Pavel; Hartlová, Helena: VELKÝ PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍK

(22) Hartl, Pavel; Hartlová, Helena: VELKÝ PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍK

11. 11. 2010
Portál, Praha 2010. 4., rošířené vyd., v Portálu 1. 800 s. Výrazně rozšířené vydání Psychologického slovníku odráží v několika stovkách hesel stav současné psychologie, ale i psychoterapie a psychiatrie.
Více
(20) Trojan, Raoul – Mráz, Bohumír: MALÝ SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMĚNÍ.

(20) Trojan, Raoul – Mráz, Bohumír: MALÝ SLOVNÍK VÝTVARNÉHO UMĚNÍ.

27. 10. 2010
Fortuna, Praha 1996. 2., upravené vyd. 240 s. Základní informace o hlavních pojmech a termínech ze všech oborů výtvarného umění, architektury, malířství, grafiky a užitého umění. ISBN 80-7168-329-9.
Více
(21) Vojtová, Jarmila: SLOVNÍK STŘEDOMORAVSKÉHO NÁŘEČÍ HORSKÉHO TYPU.

(21) Vojtová, Jarmila: SLOVNÍK STŘEDOMORAVSKÉHO NÁŘEČÍ HORSKÉHO TYPU.

27. 10. 2010
Masarykova univerzita, Brno 2008. Spisy Filozofické fakulty MU, č. 372. 1. vyd. 280 s. 1180 hesel. Diferenční abecední slovník. Zpracován nářeční lexikální materiál shromážděný v oblasti horského nářečí
Více
(13) ALBÁNŠTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

(13) ALBÁNŠTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

11. 8. 2010
LINGEA KONVERZACE ČESKO-ALBÁNSKÁ. LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 320 s. 2600 vět a frází, 1600 slovíček v tématech, 6000 hesel ve slovníku. Konverzace, oboustranný slovník, přehled gramatiky. ISBN 978-80-87062-97-5.
Více
(14) FINŠTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

(14) FINŠTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

11. 8. 2010
LINGEA KONVERZACE ČESKO-FINSKÁ. LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 320 s. 2600 vět a frází, 1600 slovíček v tématech, 6000 hesel ve slovníku. Konverzace, oboustranný slovník, přehled gramatiky. ISBN 978-80-87062-84-5.
Více
(15) KATALÁNŠTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

(15) KATALÁNŠTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

11. 8. 2010
LINGEA KONVERZACE ČESKO-KATALÁNSKÁ. LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 320 s. 2600 vět a frází, 1600 slovíček v tématech, 6000 hesel ve slovníku. Konverzace, oboustranný slovník, přehled gramatiky. ISBN 978-80-87062-96-8.
Více
(16)  TUREČTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

(16) TUREČTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

11. 8. 2010
LINGEA KONVERZACE ČESKO-TURECKÁ. LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 320 s. 2600 vět a frází, 1600 slovíček v tématech, 6000 hesel ve slovníku. Konverzace, oboustranný slovník, přehled gramatiky. ISBN 978-80-87062-35-7.
Více
(17) VIETNAMŠTINA - KONVERZACE  se slovníkem a gramatikou

(17) VIETNAMŠTINA - KONVERZACE se slovníkem a gramatikou

11. 8. 2010
LINGEA KONVERZACE ČESKO-VIETNAMSKÁ. LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 320 s. 2600 vět a frází, 1600 slovíček v tématech, 6000 hesel ve slovníku. Konverzace, oboustranný slovník, přehled gramatiky. ISBN 978-80-87062-99-9.
Více
(18) LINGEA ŠPANĚLSKO-ČESKÝ A ČESKO-ŠPANĚLSKÝ VELKÝ SLOVNÍK

(18) LINGEA ŠPANĚLSKO-ČESKÝ A ČESKO-ŠPANĚLSKÝ VELKÝ SLOVNÍK

11. 8. 2010
LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 1344 s. 95 000 hesel, 68 000 příkladů, idiomů a frází, 386 000 překladů. Původní autorské dílo zachycující co nejvěrněji současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření
Více
(19) LINGEA RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ VELKÝ SLOVNÍK

(19) LINGEA RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ VELKÝ SLOVNÍK

11. 8. 2010
LINGEA, Brno 2010. 1. vyd. 1360 s. 95 000 hesel, 80 000 příkladů, idiomů a frází, 345 000 překladů. Aktuální slovní zásoba odrážející současný psaný i mluvený jazyk, množství termínů z ekonomiky, práva,
Více
(12) Hájková, Jarmila - Rynda, Ivan a kol. autorů: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

(12) Hájková, Jarmila - Rynda, Ivan a kol. autorů: ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

8. 7. 2010
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha, 2010. 2., uprav. rozšíř. vyd. 768 s. Cca 70 000 anglických a českých termínů a jejich variant, velké množství definic, uvedených u všech důležitých
Více
(11) Košnar, Lubomír: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK / DEUTSCH-TSCHECHISCH UND TSCHECHISCH-DEUTSCH ARCHÄOLOGISCHES WÖRTERBUCH.

(11) Košnar, Lubomír: NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ ARCHEOLOGICKÝ SLOVNÍK / DEUTSCH-TSCHECHISCH UND TSCHECHISCH-DEUTSCH ARCHÄOLOGISCHES WÖRTERBUCH.

10. 6. 2010
Karolinum, Praha 2010. 1. vyd. 406 s. Terminologický archeologický slovník sestává nyní, po předcházejícím vydání pouze německo – české části (Praha, Karolinum, 2005), z obou jazykových verzí. Obsahuje
Více
(10) Hanel, L., Novák, J.: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V.

(10) Hanel, L., Novák, J.: ČESKÉ NÁZVY ŽIVOČICHŮ V.

19. 5. 2010
Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). Paprskoploutví (Actinopterygii), Kostnatí (Neopterygii) [cípalové (Mugiliformes) – hrdložábří (Synbranchiformes)]. Národní muzeum, zoologické oddělení, Praha 2009.
Více
(9) LARGO, MICHAEL: JAK ODEJÍT NA VĚČNOST - ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE PŘÍČIN ÚMRTÍ.

(9) LARGO, MICHAEL: JAK ODEJÍT NA VĚČNOST - ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE PŘÍČIN ÚMRTÍ.

6. 5. 2010
Dobrovský, Praha 2008. 1. vyd. 430 s. Z anglického originálu Final Exists: The illustrated Encyclopedia of How We Die přeložila Lenka Slunéčková. Zevrubné informace o tom, z jakých příčin lidé dnes umírají,
Více
(8) Csiriková, M.: RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK S DŮRAZEM NA UŽITÍ VE VĚTÁCH

(8) Csiriková, M.: RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK S DŮRAZEM NA UŽITÍ VE VĚTÁCH

5. 5. 2010
LEDA, Voznice 2010. 1. vyd. 592 s. Asi 25 000 výrazů z nejrůznějších oblastí každodenního života. Současná spisovná slovní zásoba, která tvoří jádro mluveného jazyka, ve větší míře než jiné slovníky uváděny
Více
(6) Špičák, Ivo a kol.: ČESKO–POLSKÝ SLOVNÍK a POLSKO– ČESKÝ SLOVNÍK  POLICEJNÍCH FRÁZÍ

(6) Špičák, Ivo a kol.: ČESKO–POLSKÝ SLOVNÍK a POLSKO– ČESKÝ SLOVNÍK POLICEJNÍCH FRÁZÍ

16. 4. 2010
Skupina prevence a projektů Městské policie Opava. Opava, 2010. 40 s. Vydáno za podpory EU a Euroregionu Silesia. Fráze a obraty, frazeologie a popisy procedur ve vztahu k Celní správě ČR, časové údaje,
Více
(7) Pfeifer, Karl:  TSCHECHARANTN LEXIKON

(7) Pfeifer, Karl: TSCHECHARANTN LEXIKON

16. 4. 2010
Karl Pfeifer, vl. vydání. 4. vyd. 62 s. Sbírka dialektálních výrazů na téma konzumace alkoholu. ISBN 3-950111-1-5.
Více
(5b) Malá, Alena (ed.) – Pavliňák, Petr (odp. red.): SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2010. KOMPLET 1.-21. díl.

(5b) Malá, Alena (ed.) – Pavliňák, Petr (odp. red.): SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2010. KOMPLET 1.-21. díl.

5. 3. 2010
Chagall – výtvarné centrum, Ostrava 1998-2010. 1. vyd. Edice Prameny a dokumenty. Celkem 7733 stran. 1.díl A-Č, 2. D-G, 3. H, 4. CH-J, 5. Ka-Kom, 6. Kon-Ky, 7. L-Mal, 8. Man-Miž, 9. Ml-Nou, 10. Nov-Pat,
Více
(5a) Malá, Alena (ed.) – Pavliňák, Petr (odp. red.): SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2010. 21. díl (W-Ž).

(5a) Malá, Alena (ed.) – Pavliňák, Petr (odp. red.): SLOVNÍK ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1950-2010. 21. díl (W-Ž).

3. 3. 2010
Chagall – výtvarné centrum, Ostrava 2010. 1. vyd. 392 s. Poslední z kompletu jedenadvaceti dílů, které v součtu zahrnují 7733 stran. Encyklopedická hesla malířů, grafiků, sochařů, fotografů, scénografů,
Více

Slovník roku 2010 udělen

8. 2. 2010
Do 17. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 87 titulů (viz: http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=64). Odborná porota, složená ze zástupců
Více
1 2 3 4 5 ... >|
European Commission International Federation of Translators Asociace konferenčních tlumočníků v ČR Komora soudních tlumočníků ČR Česká komora tlumočníků znakového jazyka Obec překladatelů Svaz českých knihkupců a nakladatelů Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Svět knihy Opus arabicum Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Pražský Literární Dům iLiteratura STAR Group Paraple Centrum

O JTP

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.


Více

Kontakt

Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00

Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org


NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
pondělí a středa 13.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 - 12.00 hod.
 

Napište nám

Jen vám chceme připomenout, že náš web používá cookies. Pokud si jejich nastavení nezměníte, bereme to jako souhlas s jejich užíváním. Přenastavit je samozřejmě můžete kdykoliv (další informace).